Marion van der Kleij

Wethouder

Pasfoto van Marion van der Kleij

Taken

1e locoburgemeester
Sociaal Domein en Welzijn

Portefeuille

 • Sociaal DomeinĀ  (Jeugdwet, Jongeren, Participatiewet en WMO)
 • Armoedebeleid
 • Welzijn (breed)
 • Vervoer (leerlingen-, ouderen- en gehandicaptenvervoer)
 • Onderwijs
 • Duurzaamheid
 • Volksgezondheid
 • Kunst en cultuur
 • Subsidiebeleid
 • Conceptontwikkeling communicatie nieuwe stijl
 • Leefbaarheid, burgerparticipatie en zelfsturing (inhoudelijk met betrekking tot portefeuille)
 • Vluchtelingen

Nevenfuncties

Onbezoldigd

 • Lid AB GGD Zuid-Limburg
 • Lid AB WOZL
 • Lid AB Omnibuzz
 • Plv. lid Algemeen Veiligheidsbestuur
 • Plv. lid Regionaal Mobiliteitsoverleg (RMO)
 • Lid Raad van Advies Stichting Dubbel Duurzaam
 • Lid Stuurgroep Sociaal Domein Maastricht en Heuvelland
 • Lid AB Sociale Dienst Maastricht en Heuvelland
 • Lid Bestuurlijk overleg Podium 24
 • Lid Bestuurlijk overleg Annex/SRRM
 • Lid Regioplatform PO-VO gemeenten
 • Lid overleg RES Heuvelland gemeenten
 • Lid GroenLinks + Pro Gulpen-Wittem

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken