Wethouder

Pasfoto van Jos Last

Taken

2e locoburgemeester
Ruimte en Milieu

Portefeuille

 • Ruimtelijke Ontwikkeling en grondbeleid incl. Omgevingswet
 • Milieu
 • Verkeer en (openbaar) vervoer
 • Watermanagement
 • Openbare Werken
 • Afvalbeleid en Rd4
 • Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)
 • Natuur en Landschap
 • Burgerparticipatie en zelfsturing (inhoudelijk met betrekking tot portefeuille)

Projecten

 • Revitalisering kern Gulpen (Openbare Ruimte)
 • Integrale gebiedsontwikkeling Gulperberg
 • Agroproductie en Leisure Parc (Nijswiller)
 • Groene dam Slenaken

Nevenfuncties

Onbezoldigd

 • Lid AB Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)
 • Lid AB RD4 reinigingsdiensten
 • Plv. lid AB BsgW
 • Plv. lid AB Omnibuzz
 • Lid Regionaal Mobiliteitsoverleg (RMO)
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg Ruimte en wonen region Maastricht-Heuvelland
 • Lid Bestuurlijk Kernoverleg POL (BKO)
 • Lid Nazorg LImburg BV (Bodemzorg)
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg Nationaal Landschap
 • Lid Bestuurlijk Overleg Nationaal Landschap Zuid-Limburg
 • Lid Samenwerkingsverband Maas- en Mergelland
 • Lid Afval Samenwerking Limburg (ASL)
 • Lid Stuurgroep Omgevingswet Lijn 50
 • Lid Stuurgroep Beheer Openbare Ruimte Lijn 50
 • Lid Stuurgroep Zuid-Limburg Bereikbaar
   

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken