Wethouder

Pasfoto van Jos Last

Taken

2e locoburgemeester
Ruimte, Wonen, Verkeer en Milieu

Portefeuille

 • Ruimtelijke Ontwikkeling en grondbeleid incl. Omgevingswet
 • Omgevingsvergunningen
 • Monumentenzorg
 • Wonen en herbestemming leegstand
 • Milieu
 • Verkeer en (openbaar) vervoer
 • Watermanagement
 • Openbare Werken
 • Afvalbeleid en Rd4
 • Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)
 • Natuur en Landschap
   
 • Leefbaarheid, burgerparticipatie en zelfsturing (inhoudelijk m.b.t. portefeuille)

Projecten

 • Gulperberg
 • Centrumplan
 • Wateropgave Slenaken
 • Wittemer Allee
 • De Hut / De Planck
 • Fietspad Eys-Gulpen en Molenpad
 • Fietsverbinding Van Geul tot Geleenbeek
 • Mesweg-Froweinweg
 • Herontwikkeling Sophianum Nijswiller
 • Taskforce Verkeersleefbaarheid lijn 50
 • CPO Mechelen

Nevenfuncties

Onbezoldigd

 • Lid AB Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) (ambtshalve)
 • Lid AB RD4 reinigingsdiensten (ambtshalve)
 • Plv. lid AB BsgW (ambtshalve)
 • Plv. lid AB Omnibuzz  (ambtshalve)
 • Lid Regionaal Mobiliteitsoverleg (RMO) (ambtshalve)
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg Ruimte en wonen regio Maastricht-Heuvelland (ambtshalve)
 • Lid Nazorg Limburg BV (Bodemzorg) (ambtshalve)
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg Nationaal Landschap (ambtshalve)
 • Lid Bestuurlijk Overleg Nationaal Landschap Zuid-Limburg (ambtshalve)
 • Lid Samenwerkingsverband Maas- en Mergelland (ambtshalve)
 • Lid Afval Samenwerking Limburg (ASL) (ambtshalve)
 • Lid Stuurgroep Omgevingswet Lijn 50 (ambtshalve)
 • Lid Stuurgroep Beheer Openbare Ruimte Lijn 50 (ambtshalve)
 • Lid Stuurgroep Verantwoord op weg (ambtshalve)

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken