Wethouder

Pasfoto van Guido Houben

Taken

Economie, Financiën en Sport

Portefeuille

 • Toerisme en Recreatie
 • Evenementen en Markten
 • Economische Zaken en (nieuwe) werkgelegenheid
 • Financiën, Belastingen en Verzekeringen
 • Vastgoed
 • Wonen en herbestemming leegstand
 • Omgevingsvergunningen
 • Accommodatiebeleid
 • Sport en sportaccommodaties
 • Monumentenzorg
 • NV Vrijetijdscentrum Gulpen (NV VTC)
 • Burgerparticipatie en zelfsturing (inhoudelijk met betrekking tot portefeuille)

Projecten

 • Revitalisering kern Gulpen (Toeristenkerk)
 • Evenementenbeleid
 • Evaluatie accommodatiebeleid
 • Einstein telescoop

Nevenfuncties

Onbezoldigd

 • Lid AB BsgW
 • Plv. lid AB GGD Zuid-Limburg
 • Plv. lid AB WOZL
 • Plv. lid AB Regionale Uitvoerings Dienst (RUD)
 • Plv. lid AB Rd4 Reinigingsdiensten
 • Plv. lid Bestuurlijk Kernoverleg POL (BKO)
 • Lid Bestuurlijk overleg wielergemeenten
 • Plv. lid Afval Samenwerking Limburg (ASL)
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken 18 Z.L. gemeenten
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg Maastricht en Heuvelland Economie
 • Lid Stuurgroep Toerisme Lijn 50
 • Plv. lid Portefeuillehoudersoverleg Maastricht en Heuvelland Sociaal Domein
 • Lid Stuurgroep ZLSM
 • Lid financiële commissie GGD
 • Lid AVA WML

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken