Artikel 37 vragen

De gemeenteraad bepaalt in hoofdlijnen het gemeentebeleid en controleert of het college dat beleid goed uitvoert.

Om zijn controlerende taak uit te oefenen, beschikt de gemeenteraad over een aantal middelen. Zo kan de raad het college schriftelijk vragen stellen over allerlei actuele onderwerpen. Langs deze weg kan de raad duidelijkheid van het college proberen te krijgen over een bepaald onderwerp.

Lijst van Art. 37 vragen
DatumTitel
6 januari 2020Franssen - Vrijwilligerswerk
16 december 2019Franssen - toegangsweg gemeenschapsvoorziening Ingber
11 september 2019Franssen - project trambaanfietsroute
9 september 2019Franssen - uitbreiding bungalowpark Camping Woudhove (Schoonbron)
2 september 2019PRO Gulpen-Wittem - excessief uitdijende kampeerterreinen in onze buurgemeenten met name Valkenburg a/d Geul
8 mei 2019CDA en Franssen - verzet tegen sloop arbeidershuisjes Burggraverweg en Nieuwstraat
30 april 2019Balans - grasvelden van de voetbalverenigingen
29 april 2019Franssen - teams jeugd & Wmo
11 april 2019Balans - zorgen omtrent doorgang processie in Wijlre
8 april 2019CDA - regeling "Zorgeloos Zonnepanelen"
1 april 2019CDA - fietsverbinding Eys - Simpelveld
28 maart 2019PRO Gulpen-Wittem - bedrijfsontwikkeling Voncken Trintelen
26 februari 2019Franssen - heropening zinkmijn Walzinc op het Belgische grondgebied
15 februari 2019CDA - slechte staat van onderhoud wandelpaden en trottoirs
12 februari 2019Balans - vragen n.a.v. de managementrapportage KCC 2018
11 februari 2019PRO Gulpen-Wittem - nieuwe Inburgeringswet in 2020
4 februari 2019PRO - snoeien heggen rondom Hoeve Vernelsberg
23 januari 2019Franssen - burgerinitiatief Timpaantuinen
16 januari 2019Balans - bezorging ViaGulpenWittem
2 oktober 2018CDA en Franssen - fontein aan de Oude Rijksweg
3 september 2018Franssen - bestuurlijke verantwoording vissterfte in de Geul door mestlozing (milieudelict)
29 augustus 2018PRO - Helikoptervluchten
29 augustus 2018CDA - parkeersituatie Alexanderplein Gulpen
29 augustus 2018CDA - Ondersteuning bij subsidieaanvraag amateur-sportclubs
28 augustus 2018Franssen - Leidingbrug Gulpener Bierbrouwerij
23 augustus 2018Franssen - ontwikkelingen rond de Trambaan fietsroute (aanvraag Europese subsidie)
23 juli 2018Franssen - realisatie dorsplein Partij en gemeenschapsvoorziening Wahlwiller
17 juli 2018CDA en Franssen - Pendile Eys
16 juli 2018Franssen - klachten vanuit ondernemers Gulpen
9 juli 2018Franssen - parkeeroverlast rondom Kasteel Wijlre
4 juli 2018CDA en Franssen - samenstelling college en directie
21 juni 2018CDA en Franssen - tijdelijke voortzetting maaltijdvoorziening Sevagram
15 juni 2018Franssen - realisatie voorgenomen inham Elzeterweg Mechelen
30 april 2018CDA en Franssen - onderhoud terrein Pendile te Eys
30 april 2018CDA en Franssen - visie burgemeester op toekomstige ontwikkellingen agarische sector
8 maart 2018CDA en Franssen - lidmaatschap bibliotheek voor deelnemers taalcafé
5 maart 2018Franssen - verkeerssituatie Eyserweg in Trintelen
21 februari 2018Franssen - verlichting Groene Hart Mechelen
21 februari 2018GroenLinks - beëindiging maaltijdvoorziening Tafeltje Dekje
21 februari 2018GroenLinks - herbestemming pand Oude Baan Wahlwiller
8 februari 2018GroenLinks - gemeenschapsruimte Wahlwiller
5 februari 2018GroenLinks - verbouwing toeristenkerk naar nieuw gemeenschapsgebouw in Gulpen
24 januari 2018CDA - pleegzorg tot 21 jaar
4 januari 2018Franssen - klooster Wittem
4 december 2017CDA - openbaar vervoer nieuwe dienstregeling
1 december 2017Groenlinks - 100 miljoen van Klijnsma voor kinderen in armoede
30 november 2017GroenLinks - plaatsen spiegel tbv uitrit Wielderdorpstraat 18
27 november 2017GroenLinks - verantwoording extra subsidie en investeringsplannen NV VTC en met name Mosaqua
27 november 2017Balans - uitbreidingsplannen Mosaqua
19 oktober 2017CDA - vervolgvragen verkeersregelaars
13 oktober 2017GroenLinks - heropenen van zink- en loodmijn door firma WalZinc
12 oktober 2017GroenLinks - afvaltarieven
21 september 2017CDA - op tijd betalen rekeningen ondernemers
12 september 2017GroenLinks - aanvraag bestemmingsplan wijziging Panoramacamping
16 augustus 2017CDA zak en kleedgeld jeugdzorg
13 juli 2017GroenLinks - kosten wateroverlast Slenaken
29 juni 2017CDA en Franssen - ruimtegebrek basisschool Wijlre
26 juni 2017CDA - verkeersregelaars
26 juni 2017CDA - onderhoud buitengebied
25 juni 2017lobby voor komst grote EU-instelling naar Zuid-Limburg
13 juni 2017Franssen - Verkeerssituaties Mechelen
13 juni 2017GroenLinks kunstgrasvelden in Gulpen-Wittem
9 juni 2017GroenLinks nieuwe website gemeente
2 juni 2017Franssen - Parkeer- En Verkeerssituatie Wienberg En Groene Hart Mechelen
24 april 2017CDA voetgangersoversteekplaats Wijlre
18 april 2017GroenLinks - naar aanleiding van de sloop op de Gulperberg
18 april 2017CDA - ALP icm gemeenschapshuis
18 april 2017CDA - kindertelefoon
12 april 2017Balans - speeltoestellen
6 april 2017Franssen - Busstation Gulpen
18 maart 2017Franssen - dorpsplein en gemeenschapshuis Partij
8 maart 2017GroenLinks - onderzoek naar plaats Dorpsplein Partij
8 maart 2017Franssen snel internet in het Heuvelland
30 januari 2017CDA - verdwijnen brievenbussen
23 december 2016CDA & Franssen - Zelfsturing Wahlwiller
8 december 2016Groenlinks - BUIG Budget
13 oktober 2016Franssen - Verkeerssituatie Partij
11 oktober 2016Franssen - Gymzaal Wahlwiller
10 oktober 2016CDA - Openbaar Vervoer - Wegvallen Buslijn 61 Hilleshagen
30 september 2016CDA - Plannen Rondom De Wittemer Allee En "Nieuwe Weg"
27 september 2016GroenLinks - Nieuwe Provinciale Verbindingsweg Cartils-Gulpen
16 augustus 2016Balans - Parkeersituatie Breulsweg 3 Wijlre
4 augustus 2016CDA - Bescherming Monumenten
4 juli 2016GroenLinks - Nav Onderzoek Staatsbosbeheer In Het Gulpdal
4 juli 2016GroenLinks - Monitoring Sociaal Domein
8 juni 2016CDA - Basisschool Mechelen, Nijs&Wahlwiller Icm Sophianum Nijswiller
21 april 2016 CDA - Veiligheid Inwoners - Brandweerkazerne Gulpen
16 februari 2016 GroenLinks - Voortgang en kosten Agro Leisure Park
25 november 2015CDA - inzameling oud-papier
24 november 2015GroenLinks - Verkeerssituatie Breulsstraat In Wijlre
18 september 2015Franssen - Verkeersregelaars
25 augustus 2015GroenLinks - Deadline herindicaties PGB's
6 juli 2015CDA - BsGW
26 mei 2015Balans - Parkeersituatie Klapstraat Wijlre
7 mei 2015GroenLinks - Onderhandelingen Structuurvisie Wonen
23 april 2015CDA - Eys-Zuid
10 februari 2015GroenLinks - Afzien Van Innen Eigen Bijdrages Jeugdzorg
10 februari 2015GroenLinks - Wethouder Onwaardige Uitspraken In De Media
5 februari 2015CDA - Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA) Certificaat
5 december 2014GroenLinks - Vervolgvragen Klapstraat 2 Wijlre
27 november 2014Balans - Evaluatie Verkeerssituatie Kern Wahlwiller
12 november 2014GroenLinks - Noodzaak Tot Dialoog Over Euregionaal Energiebeleid
23 oktober 2014 GroenLinks - Bestemmingsplan En Vergunningen Klapstraat 2 In Wijlre
16 oktober 2014GroenLinks - Gemist Geld Voor De Bestrijding Jeugdwerkloosheid In Nederland
9 april 2014GroenLinks - Knelpunten Rijksweg Bij Busstation Gulpen En Klein Gulpen
18 maart 2014 GROEN! - Aanvullende Vragen Woningen Gelegen Binnen Spuitcirkels Van (Fruitteelt)Bedrijven
17 maart 2014Balans - Situatie Golfbaan
13 maart 2014Balans - Aansprakelijkheidsstelling Gemeenten Inzake Faillissement Licom
28 februari 2014CDA En Franssen - Reconstructie Rijksweg Gulpen
21 februari 2014PvdA - Vergunning Collecteren Voor De Kankerbestrijding
6 februari 2014GroenLinks - Huisvesting Van De Rechtswinkel In Gulpen
24 januari 2014GROEN! - Optreden Brandweer, Politie, Waterschap En Gemeente Bij De Overstroming In Slenaken In 2012
16 januari 2014CDA En Franssen Huurwaardeforfait
10 januari 2014GroenLinks - Extra Budget Van € 110.000 Voor Huisvesting GGD ZL
6 januari 2014CDA En Franssen - Parkeer- En Verkeerssituatie Hilleshagerweg Mechelen

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken