PRO - snoeien heggen rondom Hoeve Vernelsberg

De gemeenteraad bepaalt in hoofdlijnen het gemeentebeleid en controleert of het college dat beleid goed uitvoert.

Om zijn controlerende taak uit te oefenen, beschikt de gemeenteraad over een aantal middelen. Zo kan de raad het college schriftelijk vragen stellen over allerlei actuele onderwerpen. Langs deze weg kan de raad duidelijkheid van het college proberen te krijgen over een bepaald onderwerp.

Algemene informatie
Datum 4 februari 2019
TitelPRO - snoeien heggen rondom Hoeve Vernelsberg

Vraag

Antwoord

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken