Rekenkamercommissie

De onafhankelijke Rekenkamercommissie onderzoekt of het gemeentebestuur haar werk goed doet. Als inwoner kunt u ook een onderwerp voor onderzoek voorstellen.

Bezoek de website van de Rekenkamercommissie

Taak van de rekenkamer

De Rekenkamercommissie controleert of het beleid van de gemeente goed werkt en of het geld daarvoor goed is besteed. Ze ondersteunt de gemeenteraad bij haar controlerende taak en bestaat uit externe leden. De rekenkamer onderzoekt de doeltreffendheid, doelmatigheid en de rechtmatigheid van het beleid van de gemeente Gulpen-Wittem:

  • Doeltreffendheid: heeft de gemeente haar beleidsdoelen bereikt? Heeft het beleid het gewenste effect gehad?
  • Doelmatigheid: heeft de gemeente het geld goed besteed? Kan de gemeente hetzelfde doen voor minder geld?
  • Rechtmatigheid: heeft de gemeente zich aan bepaalde regels en besluiten gehouden?

Elke gemeente in Nederland beschikt over een rekenkamer of Rekenkamercommissie. De gemeenten Beek, Eijsden, Gulpen-Wittem, Meerssen, Nuth en Valkenburg aan de Geul hebben voor een eigen Rekenkamercommissie gekozen, maar bij de samenstelling van die commissies is gekozen voor een personele unie. De Rekenkamercommissie bestaat uit zes onafhankelijke leden en wordt ondersteund door een secretaris. Bij de samenstelling van de commissie is gekozen voor een grote variƫteit aan deskundigheid en kennis.

Onderwerpen en zelf een voorstel doen

De Rekenkamercommissie bepaalt zelf welke onderwerpen zij onderzoekt en hoe zij het onderzoek aanpakt.

Conclusies onderzoek

De conclusies uit het onderzoek van de Rekenkamercommissie en de voorstellen voor verbeteringen presenteert de Rekenkamercommissie aan de gemeenteraad. Daarna neemt de raad hierover een besluit.

Jaarplannen en jaarverslagen

In het jaarplan staan de activiteiten en onderzoeksonderwerpen van de Rekenkamercommissie voor dat jaar. Aan het einde van het jaar maakt de Rekenkamercommissie een jaarverslag. Hierin staat welke onderzoeken zijn afgerond, welke nog lopen en of het beschikbare geld goed is besteed.

Meer informatie over de Rekenkamercommissie

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken