Samenstelling gemeenteraad

De gemeenteraad van Gulpen-Wittem telt 15 raadsleden, verdeeld over 5 politieke partijen (fracties). Burgemeester Nicole Ramaekers-Rutjens is voorzitter van de gemeenteraad.

Wat u moet weten

In de gemeenteraad zitten 15 raadsleden. Zij nemen de besluiten voor de gemeente. Als inwoner van Gulpen-Wittem kiest u de raadsleden bij de gemeenteraadsverkiezingen. Deze verkiezingen worden elke vier jaar gehouden. De volgende gemeenteraadsverkiezingen zijn in 2022.

Samenstelling

De gemeenteraad bestaat in totaal uit 15 zetels, verdeeld over 5 fracties: PRO Gulpen-Wittem (4 zetels), CDA (4 zetels), Fractie Franssen (3 zetels), Balans Gulpen-Wittem (3 zetels) en mevr. I van der Laan.

FractieLeden
CDA
PRO Gulpen-Wittem
Balans Gulpen-Wittem
Fractie Franssen
Fractie Van der Laan


De griffie ondersteunt de gemeenteraad in zijn functioneren en adviseert individuele gemeenteraadsleden. Raadsleden kunnen bij de griffie terecht voor informatie, ondersteuning, begeleiding en advies.

Mocht u iets willen weten over raadsaangelegenheden of een afspraak willen maken met een van de raadsleden, dan kunt u daarvoor terecht bij de griffie. Mail: griffie@gulpen-wittem.nl

Raadsgriffier

Robin Reichrath
06 - 50 06 07 42
griffie@gulpen-wittem.nl

Nevenfuncties onbezoldigd

  • Voorzitter Harmonie St. Caecilia Nieuwenhagen
  • Vergunninghouder DHW Stichting Beheer Harmoniezaal

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken