Samenstelling gemeenteraad

De gemeenteraad van Gulpen-Wittem telt 15 raadsleden, verdeeld over 5 politieke partijen (fracties). Burgemeester Nicole Ramaekers-Rutjens is voorzitter van de gemeenteraad.

Wat u moet weten

In de gemeenteraad zitten 15 raadsleden. Zij nemen de besluiten voor de gemeente. Als inwoner van Gulpen-Wittem kiest u de raadsleden bij de gemeenteraadsverkiezingen. Deze verkiezingen worden elke vier jaar gehouden. De volgende gemeenteraadsverkiezingen zijn in 2022.

Samenstelling

De gemeenteraad bestaat in totaal uit 15 zetels, verdeeld over 5 fracties: PRO Gulpen-Wittem (4 zetels), CDA (4 zetels), Fractie Franssen (3 zetels), Balans Gulpen-Wittem (3 zetels) en mevr. I van der Laan.

FractieLeden
CDA
PRO Gulpen-Wittem
Fractie Franssen
Balans Gulpen-Wittem
Op persoonlijke titel


De griffie ondersteunt de gemeenteraad in zijn functioneren en adviseert individuele gemeenteraadsleden. Raadsleden kunnen bij de griffie terecht voor informatie, ondersteuning, begeleiding en advies.

Mocht u iets willen weten over raadsaangelegenheden of een afspraak willen maken met een van de raadsleden, dan kunt u daarvoor terecht bij de griffie. Mail: griffie@gulpen-wittem.nl

Raadsgriffier

Robin Reichrath
06 - 50 06 07 42
griffie@gulpen-wittem.nl

Nevenfuncties onbezoldigd

  • Voorzitter Harmonie St. Caecilia Nieuwenhagen
  • Vergunninghouder DHW Stichting Beheer Harmoniezaal

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken