Schriftelijke vragen

De gemeenteraad bepaalt in hoofdlijnen het gemeentebeleid en controleert of het college dat beleid goed uitvoert.

Om zijn controlerende taak uit te oefenen, beschikt de gemeenteraad over een aantal middelen. Zo kan de raad het college schriftelijk vragen stellen over allerlei actuele onderwerpen. Langs deze weg kan de raad duidelijkheid van het college proberen te krijgen over een bepaald onderwerp.

Schriftelijke vragen
DatumTitel
2 april 2020Project Groene Cirkel Wijlre
30 maart 2020Bomenkap Anderdelstraat Slenaken
30 maart 2020Realisatie zorginstelling op voormalige locatie Sophianum Nijswiller
10 februari 2020Subsidie kermis Mechelen
10 februari 2020Loden drinkwaterleidingen in gemeentelijke gebouwen
10 februari 2020Unesco GeoPark
6 januari 2020Vrijwilligerswerk
16 december 2019Toegangsweg gemeenschapsvoorziening Ingber
11 september 2019Project trambaanfietsroute
9 september 2019Uitbreiding bungalowpark Camping Woudhove (Schoonbron)
2 september 2019Excessief uitdijende kampeerterreinen in onze buurgemeenten met name Valkenburg a/d Geul
8 mei 2019Verzet tegen sloop arbeidershuisjes Burggraverweg en Nieuwstraat
30 april 2019Grasvelden van de voetbalverenigingen
29 april 2019Teams jeugd & Wmo
11 april 2019Zorgen omtrent doorgang processie in Wijlre
8 april 2019Regeling Zorgeloos Zonnepanelen
1 april 2019Fietsverbinding Eys - Simpelveld
28 maart 2019Bedrijfsontwikkeling Voncken Trintelen
26 februari 2019Heropening zinkmijn Walzinc op het Belgische grondgebied
15 februari 2019Slechte staat van onderhoud wandelpaden en trottoirs
12 februari 2019Managementrapportage KCC 2018
11 februari 2019Nieuwe Inburgeringswet in 2020
4 februari 2019Snoeien heggen rondom Hoeve Vernelsberg
23 januari 2019Burgerinitiatief Timpaantuinen
16 januari 2019Bezorging VIA Gulpen-Wittem
2 oktober 2018Fontein aan de Oude Rijksweg (Klein Gulpen)
3 september 2018Bestuurlijke verantwoording vissterfte in de Geul door mestlozing (milieudelict)
29 augustus 2018Ondersteuning bij subsidieaanvraag amateur-sportclubs
29 augustus 2018Parkeersituatie Alexanderplein Gulpen
29 augustus 2018Helikoptervluchten
28 augustus 2018Leidingbrug Gulpener Bierbrouwerij
23 augustus 2018Ontwikkelingen rond de Trambaan fietsroute (aanvraag Europese subsidie)
23 juli 2018Realisatie dorsplein Partij en gemeenschapsvoorziening Wahlwiller
17 juli 2018Pendile Eys
16 juli 2018Klachten vanuit ondernemers Gulpen
9 juli 2018Parkeeroverlast rondom Kasteel Wijlre
4 juli 2018Samenstelling college en directie
21 juni 2018Tijdelijke voortzetting maaltijdvoorziening Sevagram
15 juni 2018Realisatie voorgenomen inham Elzeterweg Mechelen
30 april 2018Onderhoud terrein Pendile te Eys
30 april 2018Visie burgemeester op toekomstige ontwikkelingen agrarische sector
8 maart 2018Lidmaatschap bibliotheek voor deelnemers taalcafé
5 maart 2018Verkeerssituatie Eyserweg in Trintelen
21 februari 2018Herbestemming pand Oude Baan Wahlwiller
21 februari 2018Verlichting Groene Hart Mechelen
21 februari 2018Beëindiging maaltijdvoorziening Tafeltje Dekje
8 februari 2018Gemeenschapsruimte Wahlwiller
5 februari 2018Verbouwing Toeristenkerk naar nieuw gemeenschapsgebouw in Gulpen
24 januari 2018Pleegzorg tot 21 jaar
4 januari 2018Klooster Wittem
4 december 2017Openbaar vervoer nieuwe dienstregeling
1 december 2017100 miljoen van Klijnsma voor kinderen in armoede
30 november 2017Plaatsen spiegel tbv uitrit Wielderdorpstraat 18
27 november 2017Uitbreidingsplannen Mosaqua
27 november 2017Verantwoording extra subsidie en investeringsplannen NV VTC en met name Mosaqua
19 oktober 2017Vervolgvragen verkeersregelaars
13 oktober 2017Heropenen van zink- en loodmijn door firma WalZinc
12 oktober 2017Afvaltarieven
21 september 2017Op tijd betalen rekeningen ondernemers
12 september 2017Aanvraag bestemmingsplan wijziging Panoramacamping
16 augustus 2017Zak en kleedgeld jeugdzorg
13 juli 2017Kosten wateroverlast Slenaken
29 juni 2017Ruimtegebrek basisschool Wijlre
26 juni 2017Onderhoud buitengebied
26 juni 2017Verkeersregelaars
13 juni 2017Kunstgrasvelden in Gulpen-Wittem
13 juni 2017Verkeerssituaties Mechelen
9 juni 2017Nieuwe website gemeente
24 april 2017Voetgangersoversteekplaats Wijlre
18 april 2017Kindertelefoon
18 april 2017ALP in combinatie met gemeenschapshuis
18 april 2017Sloop op de Gulperberg
12 april 2017Speeltoestellen
6 april 2017Busstation Gulpen
18 maart 2017Dorpsplein en gemeenschapshuis Partij
8 maart 2017Onderzoek naar plaats Dorpsplein Partij
8 maart 2017Snel internet in het Heuvelland
30 januari 2017Verdwijnen brievenbussen
25 januari 2017Lobby voor komst grote EU-instelling naar Zuid-Limburg
23 december 2016Zelfsturing Wahlwiller
8 december 2016BUIG Budget
13 oktober 2016Verkeerssituatie Partij
11 oktober 2016Gymzaal Wahlwiller
10 oktober 2016Openbaar Vervoer - wegvallen Buslijn 61 Hilleshagen
30 september 2016Plannen rondom de Wittemer Allee en "Nieuwe Weg"
27 september 2016Nieuwe provinciale verbindingsweg Cartils-Gulpen
16 augustus 2016Parkeersituatie Breulsweg 3 Wijlre
4 augustus 2016Bescherming monumenten
4 juli 2016Monitoring Sociaal Domein
4 juli 2016Onderzoek Staatsbosbeheer In het Gulpdal
8 juni 2016Basisschool Mechelen, Nijs&Wahlwiller in combinatie met Sophianum Nijswiller
2 juni 2016Parkeer- en verkeerssituatie Wienberg en Groene Hart Mechelen
21 april 2016Veiligheid Inwoners - Brandweerkazerne Gulpen
16 februari 2016Voortgang en kosten Agro Leisure Park
25 november 2015Inzameling oud-papier
24 november 2015Verkeerssituatie Breulsstraat In Wijlre
18 september 2015Verkeersregelaars
25 augustus 2015Deadline herindicaties PGB's
6 juli 2015BsGW
26 mei 2015Parkeersituatie Klapstraat Wijlre
7 mei 2015Onderhandelingen Structuurvisie Wonen
23 april 2015Eys-Zuid
10 februari 2015Wethouder onwaardige uitspraken in de media
10 februari 2015Afzien van innen eigen bijdrages jeugdzorg
5 februari 2015Instructie verantwoord alcoholgebruik (IVA) certificaat
5 december 2014Vervolgvragen Klapstraat 2 Wijlre
27 november 2014Evaluatie verkeerssituatie kern Wahlwiller
12 november 2014Noodzaak tot dialoog over Euregionaal Energiebeleid
23 oktober 2014Bestemmingsplan en vergunningen Klapstraat 2 in Wijlre
16 oktober 2014Gemist geld voor de bestrijding jeugdwerkloosheid in Nederland
9 april 2014Knelpunten Rijksweg bij Busstation Gulpen en Klein Gulpen
18 maart 2014Aanvullende Vragen Woningen Gelegen Binnen Spuitcirkels Van (Fruitteelt)Bedrijven
17 maart 2014Situatie golfbaan
13 maart 2014Aansprakelijkheidsstelling gemeenten inzake faillissement Licom
28 februari 2014Reconstructie Rijksweg Gulpen
21 februari 2014Vergunning collecteren voor de kankerbestrijding
6 februari 2014Huisvesting van de Rechtswinkel in Gulpen
24 januari 2014Optreden brandweer, politie, waterschap en gemeente bij de overstroming in Slenaken in 2012
16 januari 2014Huurwaardeforfait
10 januari 2014Extra budget van € 110.000 voor huisvesting van de GGD Zuid-Limburg
6 januari 2014Parkeer- en verkeerssituatie Hilleshagerweg Mechelen

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken