Sprekersplein

Twee weken voor een raadsvergadering vindt er een sprekersplein plaats. U kunt uw mening geven over voorstellen die op de agenda van de aankomende raadsvergadering staan.

Bijwonen en inspreken sprekersplein

De gemeenteraad vergadert iedere maand over voorstellen van het college of van henzelf. Om een weloverwogen besluit te kunnen nemen, hoort de gemeenteraad graag de mening van belanghebbenden. Daarom is een zogenaamd ‘sprekersplein’ in het leven geroepen. Tijdens dit sprekersplein kunt u uw mening over zo’n voorstel onder de aandacht van de gemeenteraad brengen.

Wanneer vindt het sprekersplein plaats?

Twee weken voor een raadsvergadering vindt er een sprekersplein plaats. U kunt uw mening geven over voorstellen, die op de agenda van de aankomende raadsvergadering staan.

Het sprekersplein vindt in principe plaats in het gemeentehuis van Gulpen-Wittem van 19.30 uur tot uiterlijk 23.00 uur. U dient gebruik te maken van de ingang aan de achterzijde van het gebouw (Kiebeukel). Het kan voorkomen dat de locatie verandert of een vergaderdatum wordt toegevoegd. Check daarom regelmatig de website van de gemeenteraad.

Wat staat er op de agenda van het sprekersplein?

Een week voordat het sprekersplein plaatsvindt, kunt u de agenda bekijken. Als we een nieuwe agenda online hebben geplaatst, dan kondigen we dit ook aan op onze gemeentepagina in het wekelijkse krantje. De agenda en bijbehorende stukken liggen daarnaast een week voordat het sprekersplein plaatsvindt ter inzage bij de balie in de centrale hal van het gemeentehuis.

Hoe kan ik mij aanmelden voor het sprekersplein?

Als u belanghebbende of betrokkene bij een agendapunt bent, kunt u van het spreekrecht gebruik maken. U kunt zich dan uiterlijk tot 12.00 uur op de dag voorafgaand aan het sprekersplein bij de griffie aanmelden. Als u alleen wilt luisteren (op de tribune), hoeft u zich niet aan te melden.

Wat zijn de spelregels?

U krijgt maximaal drie minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal daarom goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. Als u de dag dat het sprekersplein plaatsvindt voor 12.00 uur uw verhaal per e-mail stuurt naar griffie@gulpen-wittem.nl dan wordt uw verhaal nog doorgestuurd naar de raadsvertegenwoordigers en kunnen zij zich alvast voorbereiden op uw inbreng. Dit is niet verplicht, maar een mogelijkheid waarvoor u kunt kiezen.

Wanneer de gemeenteraad een onderwerp meer dan één keer in een sprekersplein behandelt, dan kunt u alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken.

Regels voor insprekers (PDF, 104.0 kB)

Van het sprekersplein wordt een opname gemaakt. Ongeveer drie dagen na het sprekersplein kunt u deze opname bekijken. Ook maken we van het sprekersplein een beknopt verslag. Ongeveer 7 dagen na het sprekersplein kunt u dit verslag inzien.

Aanmelden of vragen

Neem contact op met de griffie via tel. 043 - 880 07 69 of per e-mail griffie@gulpen-wittem.nl.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken