Raadsvergadering 27 februari 2019

  • uur
  • Raadzaal
  • Voorzitter: Burgemeester

Agenda

- advieslijst sprekersplein 1 van 14 februari 2019

- Geluidsbestand

1 - opening door de voorzitter

2 - vaststellen van de agenda

3 - eventuele mededelingen

4 - vaststellen besluitenlijst en notulen vragenhalfuur van de raadsvergadering van 31 januari 2019

5 - ingekomen stukken

6 - BP/384: raadsvoorstel ruimte voor ruimte woningen Cartils te Wittem

7 - A/200: initiatiefvoorstel bestuursopdracht strategische visie

8 - motie fractie Balans - het Wielderhoes Wijlre

9 - sluiting

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken