Raadsvergadering 27 februari 2019

  • uur
  • Raadzaal
  • Voorzitter: Burgemeester

Documenten

Agenda

1 - Opening door de voorzitter

2 - Vaststellen van de agenda

3 - Eventuele mededelingen

4 - Vaststellen besluitenlijst en notulen vragenhalfuur van de raadsvergadering van 31 januari 2019

5 - Ingekomen stukken

6 - BP/384: Raadsvoorstel ruimte voor ruimte woningen Cartils te Wittem

7 - A/200: Initiatiefvoorstel bestuursopdracht strategische visie

8 - Motie Balans inzake het Wielderhoes Wijlre

9 - Sluiting

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken