Raadsvergadering 7 november 2019

  • uur
  • Raadzaal
  • Voorzitter: Burgemeester

begroting

Documenten

Agenda

- Advieslijst auditcommissie 23 oktober 2019

- Algemene Beschouwingen

- Amendementen

- Begroting 2020

- Brieven / bezwaar inzake Toeristenbelasting

- Compleet overzicht technische vragen en beantwoording

- Geluidsbestand

- Initiatiefvoorstel A/209: benoeming dhr. J. Royen namens fractie CDA als lid van de auditcommissie

- Moties

- Overzichtslijst moties / amendementen incl. stemming

- Raadsvoorstel- en besluit

- Reactie college op memo griffier inzake begroting

- Uitnodiging / agenda

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken