Raadsvergadering 31 januari 2019

  • uur
  • Raadzaal
  • Voorzitter: Burgemeester

Documenten

Agenda

0 - Vragenhalfuur

1 - Opening door de voorzitter

2 - Vaststellen van de agenda

3 - Eventuele mededelingen

4 - Vaststellen besluitenlijst van de raadsvergadering van 20 december 2018

5 - Ingekomen stukken

6 - BP/383: Raadsvoorstel beschikbaar stellen van een aanvullend krediet voor de herinrichting van de Looierstraat / Gulp

6.a - Motie raadsbreed inzake Sophianum Nijswiller - huisvesting verenigingen Nijswiller

6.b - Motie CDA en Fractie Franssen inzake ontwikkeling Schoolcomplex “Nijswiller Oost”

7 - Afscheid raadslid de heer M.M.W.A. Dols

8 - Onderzoek geloofsbrieven en beëdiging raadslid de heer M.L. Duyvendak

9 - Sluiting

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken