Raadsvergadering 31 januari 2019

  • uur
  • Raadzaal
  • Voorzitter: Burgemeester

Agenda

- advieslijst sprekersplein 1 van 17 januari 2019

- geluidsbestand

- vastgestelde besluitenlijst raadsvergadering 31 januari 2019

- Vragenhalfuur: vragen fractie CDA inzake parkeerproblematiek rondom Dr. Ackenshuis

1 - opening door de voorzitter

2 - vaststellen van de agenda

3 - eventuele mededelingen

4 - vaststellen besluitenlijst van de raadsvergadering van 20 december 2018

5 - ingekomen stukken

6 - BP/383: raadsvoorstel beschikbaar stellen van een aanvullend krediet voor de herinrichting van de Looierstraat / Gulp

6.a - Motie raadsbreed inzake Sophianum Nijswiller - huisvesting verenigingen Nijswiller

7 - afscheid raadslid de heer M.M.W.A. Dols

8 - Onderzoek geloofsbrieven en be√ędiging raadslid de heer M.L. Duyvendak

9 - Sluiting

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken