Warm zomerweer: neem maatregelen tegen de zon en hitte. Lees meer...

Raadsvergadering 25 oktober 2018

  • uur
  • Raadzaal
  • Voorzitter: Burgemeester

Documenten

Agenda

1 - Opening door de voorzitter

2 - Vaststellen van de agenda

3 - Eventuele mededelingen

4 - Vaststellen besluitenlijst van de raadsvergadering van 27 september 2018

5 - Ingekomen stukken

6 - BP/373: Raadsvoorstel gewijzigde vaststelling bestemmingsplan D'n Hoaf Nijswiller

7 - BP/370: Raadsvoorstel bestemmingsplan Elkenraderweg 8 - Parallelweg 20/ Stationsweg 7

8 - BP/372: Raadsvoorstel bestemmingsplan Eyserbosweg ongenummerd

9 - BP/369: Raadsvoorstel beschikbaarstelling aanvullend krediet voor project Centrumplan Gulpen

10 - BP/366: Raadsvoorstel lokale woonvisie Gulpen-Wittem 2018-2015

11 - BP/377: Raadsvoorstel 1e Begrotingswijziging 2019 GGD Zuid Limburg (vanwege spoedeisend karakter toegevoegd aan de agenda)

12 - Sluiting

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken