Sprekersplein 11 oktober 2018

  • uur
  • Raadzaal
  • Voorzitter: de heer M.L. Duyvendak

Agenda

- Agenda

- Uitnodiging

1 - Raadsvoorstel BP/373: gewijzigde vaststelling bestemmingsplan D'n Hoaf Nijswiller

2 - Raadsvoorstel BP/370: bestemmingspllan Elkenraderweg 8 - Parallelweg 20/Stationsweg 7

3 - Raadsvoorstel BP/372: bestemmingsplan Eyserbosweg ongenummerd

4 - Raadsvoorstel BP/369: beschikbaarstelling aanvullend krediet voor project Centrumplan Gulpen

5 - Raadsvoorstel BP/366: lokale woonvisie Gulpen-Wittem 2018-2025

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken