Raadsvergadering 20 december 2018

  • uur
  • Raadzaal
  • Voorzitter: Burgemeester

Documenten

Agenda

1 - Opening door de voorzitter

2 - Vaststellen van de agenda

3 - Eventuele mededelingen

4 - Vaststellen besluitenlijst van de raadsvergadering van 29 november 2018

5 - Ingekomen stukken

6 - BP/373: Raadsvoorstel gewijzigde vaststelling bestemmingsplan D'n Hoaf Nijswiller

7 - BP/380: Raadsvoorstel bestemmingsplan ijsboerderij Klapstraat 2 Wijlre

8 - ID/301: Raadsvoorstel Slotwijziging 2018

9 - ID/304: raadsvoorstel vaststellen verordeningen 2019

9.a - ID/299 - Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen

9.b - ID/296 - Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten

9.c - ID/298 - Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten

9.d - ID/302 - 2e wijziging leges- verordening Gulpen-Wittem 2018

9.e - ID/297 - Intrekking verordening op de heffing en invordering van Hondenbelasting

10 - BP/379: Raadsvoorstel vaststellen Stimuleringsregeling afkoppelen regenwater particuliere oppervlakken

11 - BP/378: Raadsvoorstel 2e begrotingswijziging GR WOZL 2018

12 - BP/375: Raadsvoorstel vaststelling verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 gemeente Gulpen-Wittem, versie 2019

13 - BP/376: Raadsvoorstel verordening jeugdhulp 2019

14 - Sluiting

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken