Raadsvergadering 24 oktober 2019

  • uur
  • Raadzaal
  • Voorzitter: Burgemeester

Documenten

Agenda

1 - Opening door de voorzitter

2 - Vaststellen van de agenda

3 - Vaststellen besluitenlijst van de raadsvergadering

4 - Eventuele mededelingen

5 - Ingekomen stukken

6 - ID/315: Raadsvoorstel bestuursrapportage 2019

7 - BP/393: Raadsvoorstel centrumregeling verwerving Wmo ondersteuning en Beschermd Wonen Maastricht-Heuvelland 2019

8 - BP/395: Raadsvoorstel beleidsplan Sociaal Domein

9 - BP/394: Raadsvoorstel beleidskader Jeugd Zuid-Limburg 2019-2022

10 - A/204: Initiatiefvoorstel voorbereidingsbesluit Nieuwstraat / Burggraverweg

11 - A/208: Initiatiefvoorstel ontslag burgerfractieleden

12 - Sluiting

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken