Raadgevend referendum

Op 21 maart a.s. wordt een raadgevend referendum gehouden over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). De wet is door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer aangenomen. Deze wet bepaalt:

· de taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD);
· de voorwaarden die gelden voor de inzet van deze bevoegdheden;
· hoe het toezicht is geregeld.

 De informatie waarin de Referendumcommissie uitlegt waar de Wiv 2017 over gaat kunt u vinden op www.referendumwiv2017.nl.

Wie mogen in Gulpen-Wittem stemmen voor het referendum?

Om te mogen stemmen moet u:

  • De Nederlandse nationaliteit hebben
  • 18 jaar of ouder zijn op 21 maart 2018
  • Op 5 februari 2018 in Gulpen-Wittem ingeschreven staan
  • Niet uitgesloten zijn van het kiesrecht

Mag u stemmen? Dan krijgt u ongeveer 3 weken voor het referendum uw stempas per post.

Stemmen vanuit het buitenland?

Woont u in het buitenland en bent u uitgeschreven uit Nederland? Ook dan kunt u stemmen. U moet daarvoor geregistreerd zijn als kiezer buiten Nederland.

Iemand anders voor u laten stemmen

Kunt u niet zelf stemmen? Dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen met een machtiging (volmacht).

Contact

Neem bij vragen contact op met het Klantcontactcentrum via tel. 14 043.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken