Stemmen bij volmacht

De stembureaus hebben ruime openingstijden. U kunt er terecht tussen 07:30 en 21:00 uur.

U kunt ook iemand anders machtigen om voor u te stemmen als u niet zelf kunt komen stemmen.

Ik zit op 21 maart de hele dag op mijn werk, maar wil wel stemmen. Is dat mogelijk?

Schriftelijke volmacht

Als u bij de verkiezingen niet zelf stemt, kunt u met een aanvraagformulier een volmachtbewijs aanvragen. U machtigt dan iemand anders om voor u te stemmen.
Er zijn verschillende mogelijkheden. Wilt u iemand machtigen voordat u uw stempas heeft ontvangen? Of wilt u een kiezer buiten Gulpen-Wittem machtigen (alleen voor het referendum)? Of heeft u geen legitimatiebewijs? Dan kunt u met een aanvraagformulier een volmachtbewijs aanvragen. Degene die u machtigt krijgt dan een schriftelijk (groen) volmachtbewijs toegestuurd.

Onderhandse volmacht (alleen voor gemeenteraadsverkiezingen)

U kunt ook een kiezer binnen Gulpen-Wittem machtigen. Hiervoor moet de achterkant van de stempas worden ingevuld. Degene die met een onderhandse volmacht een stem uitbrengt, moet een kopie van uw geldige identiteitsbewijs (van de volmachtgever) tonen.
De voorwaarden om iemand te machtigen, zijn:

• de gemachtigde moet als kiezer zijn geregistreerd;
• de gemachtigde moet de stem van de volmachtgever tegelijk uitbrengen met zijn eigen stem;
• de gemachtigde mag voor maximaal twee andere kiezers stemmen;
• het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken. Als een volmacht schriftelijk is aangevraagd wordt de stempas van de volmachtgever immers ongeldig verklaard.

Het is bij een schriftelijke volmacht niet nodig om een kopie van een legitimatiebewijs mee te sturen. Het volmachtformulier kunt u bij de gemeente aanvragen of u opent dit volmachtformulier hier (DOCX, 26.3 kB).
Het ingevulde formulier moet uiterlijk 16 maart 2018 naar het KCC, met vermelding van 'volmacht verkiezingen' worden gezonden.

Kiezerspas (alleen voor het referendum)

Met een kiezerspas kunt u op elk stembureau in heel Nederland stemmen. Het kan handig zijn om in een andere gemeente te stemmen dan waar u staat ingeschreven. In dat geval kunt u uw stempas omzetten in een kiezerspas. Met de kiezerspas kunt u stemmen in heel Nederland (dus ook op Bonaire, Sint Eustatius en Saba).

U kunt een kiezerspas aanvragen waarmee u uw stem kunt uitbrengen in ieder stemlokaal in Nederland (alleen voor het referendum). Mocht u desondanks niet kunnen stemmen, dan kunt u hiervoor vrij krijgen. Uw baas is verplicht op grond van de Kieswet u in dat geval maximaal twee uur vrij te geven om uw stem uit te brengen. U kunt overigens ook iemand anders machtigen om te stemmen.

Wat zijn de voorwaarden?

Wilt u een kiezerspas aanvragen? Dat kunt u doen ná ontvangst van de stempas. U moet dan persoonlijk naar het gemeentehuis gaan waar u op 5 februari 2018 als kiezer stond geregistreerd. Daar toont u de stempas en uw geldige legitimatiebewijs. Dit kan tot 20 maart 2018, 12.00 uur.

U kunt ook schriftelijk een kiezerspas aanvragen. Dit kan tot uiterlijk tot 16 maart 2018. U kunt geen nieuwe kiezerspas aanvragen als u de kiezerspas bent kwijtgeraakt. 

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken