De gemeente Gulpen-Wittem streeft naar een gestructureerd en integraal handhavingsbeleid, waarbij preventie voorop staat. Daarbij is het doel de betrokkenheid en het verantwoordelijkheidsbesef van burgers en bedrijven te vergroten.

Uitvoeringsprogramma dwangsom en begunstigingstermijn (PDF, 963.6 kB)

Uitvoerings- en handhavingsprogramma 2018 (PDF, 832.9 kB)

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken