Jaarverslag bezwaarcommissie

De gemeente heeft een onafhankelijke commissie voor bezwaarschriften. Deze commissie adviseert het gemeentebestuur over ingediende bezwaarschriften. Het jaarverslag beoogt inzicht te geven in de werkzaamheden van de externe bezwaarschriftencommissie van de gemeente Gulpen-Wittem. In het jaarverslag leest u welke beslissingen zijn genomen op de ontvangen bezwaarschriften. Tevens bevat het jaarverslag een kort overzicht van de klachten die er het afgelopen jaar zijn ingediend en hoe de gemeente ze heeft afgehandeld.

Jaarverslag bezwaarcommissie 2015 & 2016 (PDF, 729.2 kB)

Wat u moet weten

Bezwaren over belastingen en WOZ

Bezwaarschriften over belastingen en WOZ (Waardering Onroerende Zaken) handelen de medewerkers van de gemeente zelf af. Externe taxateurs ondersteunen ze daarbij. Deze bezwaren worden daarom niet meegenomen in het jaarverslag van de bezwaarcommissie.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken