Wob-verzoek indienen

De gemeente geeft informatie over haar beleid op het internet, in de krant, enzovoort. Wilt u meer of specifieke informatie? Dien dan een verzoek om formatie in bij de gemeente. Iedereen kan om informatie vragen bij de gemeente en alle bestuurlijke informatie is in principe openbaar. Wel zijn er uitzonderingen. Indien nodig kunt u een Wob-verzoek indienen.

Verzoek om informatie

De gemeente geeft informatie over haar beleid op het internet, in de krant enz. Wilt u meer of specifieke informatie? Dien dan een verzoek om informatie in bij de gemeente. Iedereen kan om informatie vragen bij de gemeente en alle bestuurlijke informatie is in principe openbaar. Wel zijn er uitzonderingen. Indien nodig kan u een Wob-verzoek indienen. In de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is geregeld of informatie geschikt is om openbaar te maken. De gemeente hoeft die informatie niet te geven als het bijvoorbeeld gaat om persoonlijke of vertrouwelijke gegevens. Of om informatie waarvan het belang van het openbaar maken niet opweegt tegen bijvoorbeeld het financiƫle belang van de gemeente.

Indien u een Wob-verzoek indient waar een andere partij (derde-belanghebbende) bij betrokken is, wordt deze partij op de hoogte gebracht van uw verzoek. U blijft hierdoor dus al verzoeker niet anoniem voor anderen.

Hoe indienen

Een Wob-verzoek dient u schriftelijk en ondertekend in. Per e-mail of fax is niet mogelijk. Stuur uw brief naar:

Gemeente Gulpen-Wittem
Postbus 56
6270 AB Gulpen

Iedereen mag een Wob-verzoek indienen

  • Uw verzoek moet over beleid van de gemeente gaan, uitvoering van dat beleid of plannen daarvoor
  • Geef in uw verzoek zo precies mogelijk aan welke documenten u wilt ontvangen
  • Richt uw brief aan een gemeentelijk bestuursorgaan (bijvoorbeeld de gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders)
  • De gemeente handelt uw verzoek binnen 4 weken af. Deze termijn kan de gemeente met 4 weken verlengen
  • Soms wordt een Wob-verzoek (gedeeltelijk) geweigerd. Bijvoorbeeld als het om vertrouwelijke informatie gaat

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken