Cursus aquarium houden

  • uur - uur

Aquariumvereniging Terra Collinaria Gulpen start in januari 2019 opnieuw een cursus aquarium houden.
De cursus is bedoeld voor iedereen die met een aquarium wil beginnen maar nog geen of onvoldoende kennis heeft over wat er allemaal bij komt kijken om zo’n aquarium te realiseren. Voor aquarianen die hun kennis verder willen uitbreiden is deze cursus eveneens uitermate geschikt. Dus ook jullie zijn van harte welkom.

AV Terra Collinaria biedt hulp om op verantwoorde wijze een mooi aquarium op te bouwen. Aan de hand van een cursus map, die je eigendom wordt, en powerpoint-beelden, worden door ervaren cursusleiders de onderwerpen besproken die de basis vormen voor het uitoefenen van deze mooie hobby. 

Onderwerpen

De aanschaf en indeling van een aquarium, verlichting, verwarming, beplanting, water en wateranalyse, onderhoud, filtertechniek, vissenbestand en visziekten. Verder worden er veel praktijktips gedeeld. Iedereen kan er met zijn vragen terecht.

Reacties deelnemers

  • Veel aan gehad i.v.m. plantengroei en inrichting
  • Veel duidelijker beeld van hoe je een goed aquarium opbouwt                                                 
  • In de praktijklessen leer je veel over het inrichten van je aquarium en krijg je veel tips
  • Veel kennis opgedaan                                             
  • Een cursus die iedere aquariaan of beginner gevolgd moet hebben
  • De cursusleiders zijn deskundig en behulpzaam
  • Handige info over verlichting en plantenvoeding       
  • Er worden veel praktische tips
  • Het cursusboek is prima te gebruiken als naslagwerk

Cursus

De hele cursus wordt aangeboden voor een bedrag van slechts € 50,- all-in.
De cursus wordt in Gulpen gegeven op de volgende data in 2019 op zondagmorgen van 10.30 tot 13.00 uur:
januari : 13 – 20 – 27,  februari : 10 – 17 – 24,  maart : 17 – 31,  april : 7
Na afloop van de cursus ontvang je, mits voldoende kennis opgedaan, een door de Nederlandse Bond Aqua Terra erkend certificaat.

Aanmelden

Aanmelden vóór 31 december 2018 via het aanmeldingsformulier op de site www.terracollinaria.nl. Hier kun je ook lezen hoe je de bijdrage van € 50,00 kunt overmaken. Telefonisch aanmelden kan ook bij Huub Bos op het nummer 0628103040 en/of door
€ 50,- over te maken op rekeningnummer: NL74 RABO 0131 8067 85 t.n.v. penningmeester Terra Collinaria  o.v.v. ‘cursusgeld 2018, naam, adres, tel. en mailadres’

Vragen?

Heb je nog vragen over de cursus of over Terra Collinaria in het algemeen, neem dan contact op met Huub Bos, stuur een mail naar info.terracollinaria@gmail.com of ga naar onze site www.terracollinaria.nl. Mocht je besluiten om de cursus te willen volgen, dan biedt de vereniging u een gratis adspirant lidmaatschap aan voor het hele jaar 2019. In dit jaar kunt u gratis deelnemen aan alle activiteiten die Terra Collinaria organiseert.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken