Alzheimercafé: De diagnose Alzheimer: en nu?

  • uur
  • Parochiezaal Gulpen

Op woensdagmiddag 26 juni is er weer een Alzheimer Café in Gulpen, de maandelijkse ontmoetingsplaats voor iedereen die meer wil weten over dementie of steun zoekt bij lotgenoten. Sprekers zijn de huisarts dhr. S. Koopmans en praktijkondersteuner mevr. Patty Schijns, van de huisartsenpraktijk te Wijlre over het thema: de rol van de huisarts bij dementie. Dokter Koopmans spreekt over verschillende vormen van dementie, de diagnose, het keukentafelgesprek en de dagopvang. Praktijkondersteuner mevr. Schijns vertelt over haar ervaringen, het belang van de mantelzorger en haar rol in onderscheid van die van de casemanager.

Wanneer is het Alzheimer Café Gulpen?

De bijeenkomsten van het Alzheimer Café Gulpen vinden eens per maand plaats in de parochiezaal te Gulpen: elke laatste woensdag van de maand, ’s middags. U bent welkom vanaf 14.00 uur. Het programma is van 14.30 tot 16.00 uur. De ingang van de parochiezaal is tegenover de zijingang van de Sint Petruskerk. U hoeft zich niet aan te melden en de toegang is gratis. In juli is geen Alzheimercafé.

Leven naast de Brouwerij

Het Alzheimercafé Gulpen is een initiatief van Leven naast de Brouwerij, dat ook uitvoering geeft aan het Taalcafé, de Hoeskamer van Gullepe, het Repaircafé en het Jongerencafé. Het wordt mede mogelijk gemaakt door de Rotary Gulpen-Vaals, gemeente Gulpen-Wittem en de KNHM en wordt ondersteund door Alzheimer Nederland, Envida, Sevagram, Trajekt, Paus Fransiscusgroep Wijlre en Steunpunt Mantelzorg Zuid.


 

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken