Gulpense Bronk-processie

  • uur
  • Del/Euverem

Heel bijzonder is het feit dat aan het einde van zijn driedaags bezoek aan ons dekenaat, Bisschop  Mgr. Harrie Smeets met de processie mee zal gaan en het Allerheiligste zal dragen.

Dit jaar trekt de processie richting Del/Euverem.

De Eucharistieviering in onze dekenale kerk begint om 09.30. Na afloop van deze viering start de opstelling van de processie op het kerkplein volgens onderstaande volgorde:

1. Schutterij St.Hubertus Gilde
2. Communicantjes
3. Dames / Heren
4. W.S.V. de Veldlopers
5. Harmonie en Drumband St.Petrus
6. Kerkelijk Zangkoor St.Gregorius
7. Misdienaars
8. Het Allerheiligste / Hemeldragers K.P.J.Gulpen / Flambouwdragers
9. Het College van B.en W. Gemeente Gulpen-Wittem
10. Overige plaatselijke verenigingen
11. Jongerenvereniging K.P.J..Gulpen
Ook de vormelingen zijn van harte welkom om aan de processie deel te nemen.

Route processie: Kerk – Ingbergrachtweg – oversteken bij stoplicht – Molenweg – Pesaken- Euverem

Er wordt bij 2 rustaltaren stilgehouden. Beneden aan de kruising Poetesberg ( kruising Pesaken/Kampsweg) en bij de Fam.Harry en Lily Pinkers, dus tegenover parkeerplaats Foreldorado/Cup en Vino. Hier eindigt de processie en lopen we onder begeleiding van de Harmonie gezamenlijk terug naar het Moeleplein, gelegen aan de Kampsweg.

Hier zullen de processiegangers worden voorzien van koffie/thee/fris met vlaai, broodje of soep.Tevens bestaat hier de gelegenheid een praatje te maken met de Bisschop. Hij stelt een ontmoeting met u zeer op prijs.

Gelegenheid om te parkeren: Parking Cup en Vino/ Foreldorado of terrein Gerards, gelegen naast het Moeleplein. ( het laatste alleen op zat. Niet op zondagmorgen vanwege versieringen).

Wij hopen op een grote deelname aan de processie.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken