Alzheimercafé: Wat kan het Steunpunt Mantelzorg voor u betekenen?

  • uur
  • Parochiezaal Gulpen

De eerstvolgende bijeenkomst na de zomer is woensdag 28 augustus. Dan spreken Lilian Frusch en Sonja Smeets, mantelzorgmakelaar over het onderwerp: “Wat kan het Steunpunt Mantelzorg voor u betekenen?” Zoals respijtzorg en professionele ondersteuning bij allerlei praktische zaken.

Wanneer is het Alzheimer Café Gulpen?

De bijeenkomsten van het Alzheimer Café Gulpen vinden eens per maand plaats in de parochiezaal te Gulpen: elke laatste woensdag van de maand, ’s middags. U bent welkom vanaf 14.00 uur. Het programma is van 14.30 tot 16.00 uur. De ingang van de parochiezaal is tegenover de zijingang van de Sint Petruskerk. U hoeft zich niet aan te melden en de toegang is gratis. 

Leven naast de Brouwerij

Het Alzheimercafé Gulpen is een initiatief van Leven naast de Brouwerij, dat ook uitvoering geeft aan het Taalcafé, de Hoeskamer van Gullepe, het Repaircafé en het Jongerencafé. Het wordt mede mogelijk gemaakt door de Rotary Gulpen-Vaals, gemeente Gulpen-Wittem en de KNHM en wordt ondersteund door Alzheimer Nederland, Envida, Sevagram, Trajekt, Paus Fransiscusgroep Wijlre en Steunpunt Mantelzorg Zuid.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken