Kasteel Wijlre presenteert Conversations #2 met Chaim van Luit en Jo Eyck

In het voorjaar van 2020 presenteert buitenplaats Kasteel Wijlre een solotentoonstelling van beeldend kunstenaar Chaim van Luit (1985, Heerlen). In de tentoonstelling staat de dialoog tussen Chaim van Luit en Jo Eyck (1929, Heerlen), kunstverzamelaar en grondlegger van de buitenplaats centraal. Deze samenwerking is de tweede editie van het meerjarenprogramma Conversations. Conversations nodigt tweejaarlijks een kunstenaar, filmmaker, ontwerper of kunstverzamelaar uit voor een presentatie in het Koetshuis, waarbij het idee van ‘het gesprek’ telkens het uitgangspunt vormt.

De tentoonstelling Conversations #2 opent op 1 maart 2020 en is te zien tot en met 28 juni 2020

Conversations #2: Chaim van Luit (1985) en Jo Eyck (1929)
Chaim van Luit gaat in de tentoonstelling het gesprek aan met Jo Eyck. Als archeoloog onthult Van Luit laag voor laag verschillende herinneringen, anekdotes en verhalen, die hij op directe of indirecte wijze in de tentoonstelling verweeft. Het startpunt voor de tentoonstelling vormt de kinderkamer van Jo Eyck. Hier heeft hij tijdens een langdurig ziekbed vele uren voor het raam doorbracht. In deze periode heeft hij leren kijken, waarmee de basis is gelegd voor de wijze waarop hij zijn leven heeft ingericht met kunst en natuur.

Chaim van Luit vertaalt de kinderkamer van Jo Eyck naar een installatie in de tentoonstelling. Een selectie werken worden in en om dit bouwwerk getoond. De objecten van Van Luit in de tentoonstelling tonen het verband tussen heden en verleden en gaan in op de elementen uit de gesprekken tussen Jo Eyck en Chaim van Luit. Zo gaan de werken in op het idee van huiselijkheid, natuur, het kijken, de relatie tussen binnen en buiten en het verstrijken van tijd.

Chaim van Luit

Chaim van Luit verbindt archeologie aan kunst. Al struinend door bossen en steden verzamelt van Luit ongebruikelijke materialen als zout, steen of vuurwerk. De vondsten dienen als basis voor zijn sculpturen, foto’s en video’s. Op het eerste gezicht vallen vooral de simpele, gereduceerde vormen op. Bij nadere beschouwing blijken de beelden vaak sporen van een bijzondere geschiedenis met zich mee te dragen, zoals door bezoekers aangebrachte bewegwijzering in Limburgse mergelgrotten of littekens op een huid. Van Luit documenteert zijn zoektochten naar geheime ingangen, verborgen grottenstelsels of objecten nauwkeurig. Zijn veldwerk is veelal het kunstwerk.

Chaim van Luit exposeerde eerder bij P/////AKT in Amsterdam, Meessen de Clercq Brussels, en in het Cultuurcentrum Hasselt, het Centraal Museum in Utrecht, SMAK, Gent en het Bonnefantenmuseum Maastricht. Van Luit studeerde aan de Maastricht Academy of Fine Arts en de Van Eyck Academie, Maastricht.

Conversations
In de zomer van 2017 presenteerde buitenplaats Kasteel Wijlre de eerste editie met het werk van filmmakers Miriam Gossing (1988, Siegburg (DE)) en Lina Sieckmann (1988, Engelskirchen (DE)), multidisciplinair kunstenaar Esther Janssen (1976, Maastricht) en beeldend kunstenaar en keramist Guido Geelen (1961, Thorn). Hun werk werd gepresenteerd in het historische Koetshuis, het hedendaagse kunstpaviljoen Hedge House en de Tuin.

Buitenplaats Kasteel Wijlre heeft met het programma Conversations tot doel verschillende generatie kunstenaars en kunstdisciplines naast elkaar en in relatie tot elkaar te tonen en tegelijkertijd de vraagstukken die horen bij de verschillende stadia in een carrière van het kunstenaarschap te bespreken; hoe blijf je je ontwikkelen? hoe bouw je een netwerk op van musea, galeries, verzamelaars en publiek? hoe houdt je de aandacht vast van musea, galeries, verzamelaars en publiek? Door jonge en opkomende kunstenaars parallel te tonen aan gevestigde en gerenommeerde kunstenaars worden netwerken versterkt en veelal verborgen talenten zichtbaar.

Gelijktijdig met de tentoonstelling Conversations 2#: Chaim van Luit en Jo Eyck vindt in het Hedge House een overzichtstentoonstelling plaats van multidisciplinair kunstenaar Klaas Kloosterboer (1959).

Buitenplaats Kasteel Wijlre

Op de buitenplaats zijn vijf eeuwen natuur en cultuur met elkaar verweven; het kasteel uit de zeventiende eeuw, het koetshuis uit de achttiende eeuw, het ontwerp van tuinen en het park uit de negentiende eeuw, de permanente kunstwerken in de tuinen uit de twintigste eeuw, het kunstpaviljoen Hedge House en de hedendaagse kunsttentoonstellingen uit de eenentwintigste eeuw. De omringende natuur en het landschap vallen samen met de historische en hedendaagse architectuur en de unieke gerestaureerde tuinen. Het programma van tentoonstellingen, routes, artistieke interventies en educatieve projecten verweeft de verschillende elementen en rijke historie van buitenplaats Kasteel Wijlre en verbindt deze aan een breed publiek.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken