GEANNULEERD Open dag Volmolen

  • uur - uur

Kom op zaterdag 14 maart van 13.00 tot 17.00 uur naar de open dag op de Volmolen in Epen om een kijkje te nemen in de molen. Wandel over het nieuwe bruggetje en zie welke hoogwaterbeschermingsmaatregelen er rond het molengebouw zijn getroffen en hoe de nieuwe vispassage werkt. Andre Hassink ‘Natuurmonumenten is tevreden met de werkzaamheden van het waterschap en de molenaars staan te poppelen om weer te kunnen malen.’ Tijdens deze open dag is de molen open en geeft  een projectleider uitleg over de werkzaamheden die zijn uitgevoerd. De Bakster komt die middag vlaaien bakken en koffie, thee en vlaai zijn tegen contante betaling te koop.

Trotse molenaars en Limburgse vlaai

Na een pauzejaar vol ingrijpende werkzaamheden aan de molentak van de Geul kan de molen nu weer in bedrijf gesteld worden. De molenaars zijn blij dat de  werkzaamheden rondom de Volmolen klaar zijn. Zij willen dan ook op deze middag de werking en het belang van dit monument graag aan jou uitleggen. Je bent van harte welkom tussen 13.00 en 17.00 uur. De entree is gratis, een vrijwillige bijdrage voor de molen wordt zeer op prijs gesteld. De Bakster komt speciaal deze middag vlaaien bakken. De vlaai en koffie zijn verkrijgbaar tegen contante betaling. De projectleider geeft terplekke uitleg over de werkzaamheden.

Hoogwaterbescherming voor de molen en een vispassage

Waterschap Limburg heeft eind vorig jaar een nieuwe vispassage aangelegd bij de Volmolen. Tevens is het gebied rondom het molengebouw verhoogd om ervoor te zorgen dat het molengebouw droog blijft tijdens hoogwater. De werkzaamheden zijn afgerond en op maandag 2 maart is de Volmolen, samen met onze partners namelijk Waterschap Limburg, provincie Limburg en gemeente Gulpen-Wittem geopend. Je bent van harte welkom op zaterdagmiddag 14 maart van 13.00 tot 17.00 uur. Parkeren kan op de Parkeerplaats aan de Bennetweg (Camerig) en vandaar te voet binnendoor verder naar de Volmolen.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken