Passio in Duplo

  • uur
  • H. Cunibertuskerk Wahlwiller

In het kader van het jubileumjaar 100 jaar Aad de Haas organiseert Wahlwiller een groots concertweekend op 19, 20 en 21 maart 2021. Aan het verhaal van Jezus lijden is ook het persoonlijk lijdensverhaal verbonden van de schilder Aad de Haas in de kerk van Wahlwiller. Het verhaal, tijdens het concert, geeft de parallellen aan tussen het lijdensverhaal van Jezus en de lijdensweg van Aad de Haas in de kerk van Wahlwiller. Het wordt een unieke voorstelling met lichtbeelden, acteur en zang.

Organisatie: Koren van Wahlwiller -Contactpersoon: Marcel Ploemen - Contactpersoon Email: menmploemen@home.nl

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken