Enquête Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)

Bereikbaarheid, mobiliteit en een goede doorstroming van het verkeer zijn thema’s die doorlopend aandacht verdienen. Hoe dit geregeld is, ligt vast in het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (oftewel: het GVVP). Het GVVP wordt in 2019 vernieuwd. Uw mening en ervaring als inwoner en weggebruiker is van groot belang. De enquête is beschikbaar van 29 maart tot 12 april 2019. Uw deelname is anoniem.

Enquête

Ga naar de enquête: www.surveymonkey.com/r/GulpenWittem 

Doel

Om ervoor te zorgen dat het nieuwe plan goed aansluit bij de huidige wensen en behoeften, doet de gemeente onderzoek. De gemeente wil bijvoorbeeld weten hoe inwoners zich nu verplaatsen en waar zij verkeersproblemen ervaren. Daarnaast willen we weten waar inwoners, bedrijven en organisaties in de toekomst behoefte aan hebben. Naast deze vragenlijst krijgen ook andere relevante organisaties als VVN, transporteurs, ondernemers en politie de mogelijkheid inbreng te leveren. Zij maken deel uit van een ‘klankbordgroep’. Ook de zelfsturinggroepen van de kernen worden betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe GVVP.

Vragen

Heeft u vragen over de enquête of het GVVP in het algemeen? U kunt contact opnemen met de gemeente via het telefoonnummer 14 043 of per e-mail: info@gulpen-wittem.nl.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken