Home > Actueel > Nieuws > Wegwerkzaamheden Hoofdstraat in de kern Mechelen

Wegwerkzaamheden Hoofdstraat in de kern Mechelen

Dit item is verlopen op 09-11-2011.

KWS Infra bv start maandag 12 september met groot onderhoudswerkzaamheden aan de Hoofdstraat in de kern Mechelen. De werkzaamheden zijn opgedeeld in 3 werkfasen.


Fase 1

Vanaf brug over de Geul tot Burgemeester Pappersweg (tot het voormalige Rabobankgebouw)

1. Opbreken bestaand trottoir aan woningzijde.
2. Opbreken keiengoot (gedeeltelijk) aan zijde Mechelbeek.
3. Aanbrengen nieuw trottoir, herstraten keiengoot op nieuw funderingspakket.

Werkzaamheden worden uitgevoerd middels een halve wegafzetting. De afwikkeling van het doorgaande verkeer wordt middels een verkeersregelinstallatie gewaarborgd.

Duur werkzaamheden: maximaal 3 weken.

Fase 2

Vanaf het voormalige Rabobankgebouw tot wegbestrating ter hoogte van pand Hoofdstraat 33.

1. Opbreken bestaande trottoirs aan beide zijden van de weg.
2. Aanbrengen nieuwe trottoirs.

Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden dient dit gedeelte van de Hoofdstraat afgesloten te worden voor doorgaand verkeer. Het plaatselijk doorgaand verkeer zal worden omgeleid via Commandeurstraat en Burgemeester Pappersweg, respectievelijk via gedeelte Burgemeester Pappersweg, Meester Beukenweg en Commandeurstraat.

Daartoe zullen een aantal tijdelijke verkeersmaatregelen worden ingesteld:

• Tweerichtingsverkeer in de Commandeurstraat in combinatie met een parkeerverbod voor de Commandeurstraat.
• Eenrichtingsverkeer voor gedeelte Burgemeester Pappersweg vanaf Commandeurstraat tot Meester Beukenweg.
• Eenrichtingsverkeer voor de Meester Beukenweg.

Om tijdens de werkzaamheden de kern Mechelen te ontlasten, zal voor het doorgaande verkeer vanuit Epen en Partij een alternatieve route worden aangegeven.

Duur werkzaamheden: ca. 2 weken.

Fase 3

Maandag 31 oktober t/m vrijdag 4 november:

Hoofdstraat vanaf brug over de Geul tot wegbestrating ter hoogte van Hoofdstraat 33.

1. Frezen van de bestaande asfaltdeklaag
2. Repareren bestaande asfaltonderlagen
3. Op hoogte stellen putranden
4. Aanbrengen nieuwe deklaag van steenmastiekasfalt (SMA) met fietsstroken in rode kleur. Naast de constructieve eigenschap heeft dit asfaltmengsel als voordeel dat het geluid reduceert.

Tijdens de frees- en asfalteringswerkzaamheden is de weg dicht voor doorgaand verkeer. Het verkeer wordt middels borden op deze tijdelijke situatie attent gemaakt. De aan het wegdeel van fase 3 gelegen woningen, horeca en bedrijven zijn dan in principe alleen maar bereikbaar via de trottoirs (indien mogelijk met de auto).

Maandag 7 november t/m woensdag 9 november:

Hoofdstraat afgesloten tussen de Commandeurstraat en de voormalige Rabobank.
- Herstraten van de wegbestrating

Tijdens deze werkzaamheden is de weg dicht voor doorgaand verkeer. Het verkeer wordt middels borden op deze tijdelijke situatie attent gemaakt. Er is omleidingsroute ingesteld.

Toezicht / aanspreekpunt op de werkzaamheden
Namens de gemeente houdt de heer E. Colleije toezicht op het werk. Hij is mobiel bereikbaar op nummer: 06-41682023.

Vragen?
Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met de heer W. Dumoulin van de afdeling Beleid en Projecten van de gemeente Gulpen-Wittem 043-8800774.