Ontspannen

Cultuur, natuur en sport zijn voor Gulpen-Wittem van groot belang. De gemeentelijke bemoeienis met het brede terrein van kunst en cultuur is zeer verschillend. Op deze pagina vindt u een overzicht van activiteiten op dit gebied. Verder ondersteunt de gemeente verenigingen voor sport en ontspanning actief door het verlenen van subsidies.

Toerisme

Toerisme is een belangrijke bestaansbron voor Gulpen-Wittem. Toeristen komen naar Gulpen-Wittem om ongestoord te kunnen genieten van de rust, het landschap en de prachtige natuur. Het beleid van de gemeente Gulpen-Wittem is erop gericht de landschappelijke, natuur- en cultuurhistorische waarden te behouden en te herstellen.


 

Tradities

Traditionele culturele evenementen als de bronkprocessie en communiefeesten, carnaval en schuttersfeesten dragen bij aan het culturele karakter van Gulpen-Wittem. Lokale gebruiken als het jaarlijks uitroepen van een 'wijnkoningin', het 'Burck Breâne', diverse processies en het houden van de Hubertus Jaarmarkt (de eerste zaterdag na 3 november of op 3 november als dat op een zaterdag valt) zijn evenementen die grote bekendheid hebben en van heinde en verre mensen aantrekken.