Veranderingen afvalinzameling per 1 januari 2018

Per 1 januari 2018 vinden er veranderingen plaats op het gebied van afvalinzameling in Gulpen-Wittem. De gemeenteraad heeft daarover in mei 2017 een besluit genomen. Met dit besluit wil de gemeenteraad het (beter) scheiden van restafval stimuleren: een landelijke trend waarbij ook de gemeente Gulpen-Wittem zich nu gaat aansluiten. De uitvoering van ons afvalbeleid ligt in handen van de Rd4.

Wat gaat er veranderen?

U betaalde voorheen alleen één vast tarief voor het aanbieden van afval, ongeacht of u de container aanbood voor lediging of niet. Vanaf 2018 gaat het vaste tarief omlaag en betaalt u per keer dat u de restafvalcontainer aanbiedt voor lediging. Dat wordt ook wel een ‘gedifferentieerd tarief’ genoemd. Als u goed uw afval scheidt, plukt u daar de vruchten van. Want door afval goed te scheiden, daalt uw hoeveelheid restafval en duurt het langer voordat uw restafvalcontainer vol raakt. De container hoeft minder vaak te worden aangeboden, waardoor u kosten bespaart. Dit betekent ook: wie geen afval scheidt, zal in de toekomst duurder uit zijn.

Tarieven 2018

Het vaste deel van de afvalstoffenheffing gaat omlaag ten opzichte van het tarief in 2017. U kunt nu zelf invloed uitoefenen op uw afvalkosten. Wat gaat u straks betalen voor uw afval? De oude en nieuwe situatie:

Vast tarief

2018, eenpersoonshuishouden per jaar: €  93,-  

2018, meerpersoonshuishouden per jaar: € 148,-                

Variabel tarief

2018, lediging restafvalcontainer 140 liter, per keer: € 5,89  

2018, aanbieding ondergrondse container: € 1,45

Het aanbieden van GFT-afval, PMD-afval, papier en glas is gratis. Voor de overige tarieven en voor meer informatie over de wijzigingen 2018 zie www.rd4.nl/inwoners/gulpenwittem.

Waarom kiest de gemeente voor betalen per lediging?

Afval scheiden is goed voor het milieu. Landelijk ligt er een doelstelling om in 2020 nog ‘slechts’ 100 kilogram restafval per persoon te behalen. De gemeente Gulpen-Wittem sluit zich aan bij de landelijke doelstelling en wil ook het aantal kilogram restafval per inwoner terugdringen. Ter vergelijking: momenteel produceert in de gemeente Gulpen-Wittem elke inwoner zo’n 180 kilogram restafval. Samen kunnen we naar de beoogde doelstelling van 100 kilogram restafval per persoon toewerken. Om u aan de nieuwe doelstelling en het scheiden van afval te laten wennen, is de beoogde gedragsverandering opgedeeld in diverse fases en verdeeld over een langere periode. Zo worden inwoners die nog moeten wennen aan het scheiden van afval, hiertoe in de gelegenheid gebracht. Uit onderzoek blijkt dat, door te werken met een gedifferentieerd tarief voor het ledigen van de afvalcontainer, het aantal kilogram restafval van gemiddeld 180 kilogram per persoon wordt teruggebracht naar 120 kilogram. In de praktijk hoeft een gemiddeld gezin dan maar nog 8-9 keer per jaar de restafvalcontainer aan te bieden voor lediging.

Milieu App

Installeer de gratis Milieu App van Rd4 op uw telefoon om inzicht te krijgen in uw afvalinzameling en de kosten die u maakt. Het installeren van de app heeft veel voordelen:

  • Afvalkalender: u heeft toegang tot uw persoonlijke afvalkalender waarin wordt weergegeven wanneer verschillende soorten afval bij u wordt opgehaald. Het is tevens mogelijk om een alarm in te stellen, zodat u op tijd uw afval aan de straat kunt zetten;
  • Afval-aanbiedingen: controleer in één oogopslag hoe vaak uw container is geledigd;
  • Milieupas: dit is de digitale variant van de milieupas die u ook per post heeft ontvangen;
  • Afvalscheidingswijzer: informatie over het scheiden van uw afval, per product;
  • Informatie over milieuparken, hoofdkantoren en kringloopwinkels;
  • Plattegrond met daarop alle straatcontainers waaronder textielcontainers en glasbakken;
  • Nieuws, tips en contactgegevens Rd4.
  • Vragen en/of meer informatie

Voor meer informatie en nieuws kunt u terecht op de website van Rd4: www.rd4.nl/inwoners/gulpenwittem. U kunt Rd4 ook volgen op Twitter of Facebook (zoek op ‘Rd4’). U ontvangt dan tips en actualiteiten over het scheiden van afval. Heeft u vragen? Neem dan contact op met Rd4 via het telefoonnummer (045) 543 71 00 of per e-mail: info@rd4.nl.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken