Onderhoud aan dam en visvijver Wijlre

Onderhoud aan dam en visvijver Wijlre

De dam bij de visvijver in Wijlre is onlangs verstevigd. Aanleiding hiervoor waren de gaten in de dam die door bevers zijn veroorzaakt en waardoor het risico bestond dat de visvijver zou leegstromen bij het doorbreken van de dam. Voor het verrichten van herstelwerkzaamheden in het leefgebied van de bever heeft de gemeente een ontheffing gekregen. Het werk wordt uitgevoerd onder begeleiding van ecologisch adviesbureau BDL/Bestra.

Er worden momenteel werkzaamheden verricht aan de bomen rondom de visvijver. Het gaat hierbij om bomen die op de dam staan en om bomen die tussen de visvijver en het voetbalveld staan. Een gedeelte wordt afgezet en een gedeelte verwijderd. Tot slot wordt ook de visvijver zelf aangepakt.

Bomen op de dam

De bomen die nu op de dam staan zijn afgezet. Reden hiervoor is omdat de ondergrond nu onstabiel is en de kans bestaat dat ze omvallen waardoor de dam alsnog breekt. De beplanting zal daarna weer uitlopen en als hakhout worden beheerd.

Bomen tussen visvijver en voetbalveld

Gedurende de hevige stormen die kortgeleden plaatsvonden zijn er bomen tussen de visvijver en het voetbalveld omgewaaid of zijn er toppen afgebroken. Omdat een groot aantal bomen nu een veiligheidsrisico vormt worden ze verwijderd. Naar verwachting zijn bovenstaande werkzaamheden vrijdag 9 februari afgerond.

Opknappen visvijver

Op korte termijn wordt ook de visvijver zelf opgeknapt. Zo worden de oevers geleidelijk gemaakt waardoor deze ‘natuurvriendelijk’ worden en er allerhande dier- en plantsoorten zich makkelijker kunnen ontwikkelen. Er wordt ook een nieuwe beschoeiing langs de dam aangebracht. Tot slot worden er vlonders gerealiseerd rondom de vijver. Naar verwachting zijn de werkzaamheden voor 1 april afgerond.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken