Informatie over cliëntondersteuning

Ontvangt u zorg of ondersteuning? Of gaat u te maken krijgen met zorg? Dan hebt u geregeld contact met de gemeente of een andere organisatie. Er vindt dan vaak een persoonlijk gesprek plaats. U mag altijd iemand meenemen naar dit gesprek. Bijvoorbeeld een familielid, vriendin, buurman of een ander vertrouwd persoon.

Kan er niemand uit uw eigen omgeving mee naar het gesprek? Dan kunt u gratis ondersteuning krijgen van een neutrale organisatie. Dit heet cliëntondersteuning. De cliëntondersteuner denkt met u mee en geeft advies.

Waar aanvragen?

U kunt terecht bij stichting MEE of Huis voor de Zorg/Zorgbelang Limburg. Een andere optie is om via seniorenorganisatie KBO een vrijwillige ouderenadviseur te krijgen. Niet iedere organisatie biedt dezelfde vorm van ondersteuning. Het is daarom goed als u voor uzelf al weet welke hulp u nodig heeft. Dan kunt u gericht vragen of de organisatie waarmee u contact opneemt u ook echt kan helpen.

Stichting MEE

MEE vindt dat iedereen moet kunnen meedoen, ook mensen met een beperking of een andere kwetsbaarheid. Maar niet iedereen is in staat om dit meedoen voor zichzelf te organiseren. Sommige mensen hebben hiervoor tijdelijk een steuntje in de rug nodig. Zij kunnen een beroep doen op cliëntondersteuning. MEE biedt ook deskundigheidsbevorderingen voor professionals, mantelzorgers en vrijwilligers en participatieprojecten gericht op meedoen mogelijk maken, www.meezuidlimburg.nl.

Huis voor de Zorg/Zorgbelang Limburg

Huis voor de Zorg is een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor zorgvragers in Limburg. Zo kunt u bij ze terecht voor informatie over bijvoorbeeld zorgaanbieders, en (mogelijke) veranderingen in de zorg en regelgeving. Ook voor hulp bij klachten bent u bij Huis voor de Zorg aan het juiste adres, clientondersteuning@huisvoordezorg.nl.

KBO: vrijwillige ouderenadviseur

KBO Limburg is dé organisatie in Limburg voor de senior van nu. Een actieve en dynamische vrijwilligersorganisatie met ruim 36.000 leden.  Hun missie: een goed leven voor senioren in een zorgzame samenleving. KBO biedt belangenbehartiging, advies en informatie over  gezondheid, wonen, vervoer en financiën, www.kbolimburg.nl.

Waar kunt u nog meer terecht met vragen?

Hebt u andere vragen waar u alleen of met hulp van mensen uit uw eigen omgeving niet uit komt? Dan kunt u terecht bij het Algemeen Maatschappelijk Werk van stichting Trajekt, www.trajekt.nl.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken