Organiseert u een incidentele festiviteit? Meld het even!

In de gemeente worden door bedrijven, (horeca)ondernemers, (sport)verenigingen, stichtingen of andere instellingen regelmatig incidentele festiviteiten georganiseerd. Bijvoorbeeld een festiviteit met live muziek of een afsluitend feest na een toernooi. Deze festiviteit wijkt af van de dagelijkse bezigheden van het bedrijf of de vereniging en valt daardoor in de categorie ‘incidenteel’.

Om deze festiviteiten te laten plaatsvinden en een mogelijke geluidsoverschrijding te kunnen toelaten dient de organisatie de incidentele festiviteit kenbaar te maken bij de gemeente. Door middel van een zogeheten 12-dagen regeling is het mogelijk om af te wijken van de geldende geluidnormen.

Hoe maakt u een melding van uw festiviteit?
1. Ga naar www.gulpen-wittem.nl
2. Zoek via de zoekfunctie op ‘incidentele festiviteit’
3. Klik op ‘Geef uw incidentele festiviteit door’
4. Vul het formulier in

Wat gebeurt er met uw melding?

Wanneer uw melding bij de gemeente binnenkomt, wordt deze door ons ondertekend en weer naar u teruggestuurd. Zo beschikt u zelf over het bewijs waarmee u indien nodig, bijvoorbeeld bij een controle, kunt aantonen dat u uw festiviteit bij de gemeente heeft gemeld. Het is belangrijk dat u de melding tijdig indient. Hierdoor bent u er zeker van dat u op tijd een gewaarmerkt bewijs terug ontvangt. Zonder een volledige en/of tijdige melding bestaat het risico dat uw evenement niet door kan gaan!

Voorwaarden

U dient de incidentele festiviteit minimaal tien werkdagen van tevoren te melden. Dat kan uitsluitend digitaal via het formulier op www.gulpen-wittem.nl zoals hierboven omschreven. U kunt maximaal twaalf keer per jaar een incidentele festiviteit melden. Tevens zijn er regels verbonden aan de sluitingstijden, de hoogte van het muziekniveau en het beperken van overlast binnen uw omgeving. Deze regels staan tevens op het bewijs dat u ontvangt.

Heb ik een vergunning nodig voor mijn festiviteit?

Als uw festiviteit plaatsvindt op een openbaar plein of terrein dan moet u hiervoor een aparte vergunning aanvragen. (Het alleen melden van uw incidentele festiviteit is dan niet voldoende). U kunt een vergunning aanvragen via www.gulpen-wittem.nl. Zoek op ‘EvenementenAssistent’ en dien uw evenement in. De gemeente laat u vervolgens weten of uw vergunningaanvraag goedgekeurd is.

Meer informatie

Heeft u vragen over het melden van incidentele festiviteiten? Neem dan contact op met de heer S. van Mulken via mail: stephan.van.mulken@gulpen-wittem.nl


 

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken