Informatiebijeenkomst: ontwerpbestemmingsplan D’n Hoaf Nijswiller

Vanaf  donderdag 1 maart 2018 ligt voor een periode van 6 weken het ontwerpbestemmingplan D’n Hoaf Nijswiller ter inzage. Het bestemmingplan voorziet in de herbestemming van de gronden van het Sophianum in Nijswiller tot een Agroproductie & Leisurepark Zuid-Limburg, alsmede voor maatschappelijke doeleinden met  bijbehorende voorzieningen. Heeft u vragen en wilt u meer weten? Dan ben u van harte welkom op onze informatieavond op 13 maart 2018 tussen 17.00 en 20.30 uur in de Sophianumlocatie, Hofstraat 14 te Nijswiller.

Agroproductie & Leisurepark Zuid-Limburg

In het  Agroproductie & Leisurepark Zuid-Limburg treft u een combinatie aan van aantoonbaar samenhangende, elkaar aanvullende of ondersteunende functies en activiteiten. Deze zijn enerzijds gericht op een combinatie van voedselontwikkeling en -beleving, productie, verkoop, dienstverlening, promotie, educatie, beurzen en congressen.  En anderzijds op een leisure concept met vrijetijdsbesteding bestaande uit horeca, verblijf, expositie en evenementen gericht op het Heuvelland en de Limburgse en Euregio (Maas-Rijn). In het Agroproductie & leisurepark Zuid-Limburg is alles gericht op streekgebonden agro-food producten. 

Informatieavond

Om het ontwerpbestemmingsplan “D’n Hoaf Nijswiller” nader toe te lichten organiseren wij een informatieavond. Deze informatieavond  is vrij toegankelijk voor omwonenden en andere belangstellenden. De bijeenkomst vindt plaats in de vorm van een inloop en is informatief van aard. Tijdens de bijeenkomst zijn vertegenwoordigers van de aanvrager (Stichting Agro Productie & Leisure Park Zuid-Limburg) en de gemeente Gulpen-Wittem aanwezig om nadere toelichting te geven en vragen te beantwoorden. De informatieavond vindt  plaats op 13 maart 2018 tussen 17:00 en 20:30uur in de Sophianumlocatie, Hofstraat 14 6286 CG Nijswiller.

Ter inzage

U kunt tijdens de openingstijden van het klantcontactcentrum (maandag tot en met vrijdag van
08.30 - 17.00 uur en donderdagavond tot 20.00 uur) het ontwerpbestemmingsplan inzien op het gemeentehuis of het plan bekijken via de gemeentelijke website: www.gulpen-wittem.nl (Bestemmingsplannen / Overzicht-bestemmingsplannen) of internetsite www.ruimtelijkeplannen.nl. Gedurende deze periode kan iedereen (bij voorkeur) schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken