Subsidie maaltijdvoorziening ouderen

Het gezamenlijk kunnen nuttigen van een maaltijd, ook op oudere leeftijd, is een thema dat aandacht verdient. Om dit aan huis voor ouderen te faciliteren heeft de gemeente voor een lange periode subsidie verleend aan Sevagram. Inwoners die van deze service via Sevagram gebruik maakten kwamen in aanmerking voor (het laten bezorgen van) een warme maaltijd voor een vriendelijke prijs.

Inzet subsidie

Anno 2018 zijn er meer mogelijkheden die inwoners ondersteunen bij het nemen van eigen verantwoordelijkheid rondom deze eerste levensbehoeften. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders ervoor gekozen om per 1 juli 2018 de subsidiëring voor de warme maaltijdvoorziening via Sevagram te beëindigen. De subsidie zal worden ingezet om in thema’s te faciliteren waar momenteel meer behoefte aan is. “Zoals het bevorderen van het sociale contact tussen ouderen”, vertelt wethouder Sociaal Domein, Philip Laheij. “Andere voorbeelden van dit soort thema’s zijn de Hoeskamers en op sportief gebied het Meer Bewegen voor Ouderen. Op deze manier geven we een impuls aan de ontwikkeling van een sterk, lokaal, sociaal netwerk binnen de dorpskernen. Dit heeft vervolgens een positief effect op de gezondheid, eenzaamheid, zelfredzaamheid en participatie van inwoners.”

Toch een warme maaltijd? Ook dat is mogelijk

Inwoners die gebruik maken van de warme maaltijdvoorziening van Sevagram krijgen een alternatief aangeboden. Sevagram is momenteel in overleg met andere partijen om inwoners te kunnen (blijven) voorzien van warme maaltijden voor een vriendelijke prijs. Hierover informeren we u te zijner tijd via onze gemeentelijke communicatiekanalen. Inwoners met een minimuminkomen en weinig vermogen, die door de warme maaltijdvoorziening extra kosten maken, kunnen vanaf 1 juli 2018 bijzondere bijstand aanvragen voor de meerkosten van de maaltijdvoorziening.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken