Informatieavond zelfsturing Mechelen

Om te achterhalen hoe inwoners denken over de leefbaarheid in het dorp organiseert de Stichting Dorpsbinding Mechelen in samenwerking met de gemeente op maandag 19 maart vanaf 19.15 uur in A gen Sjoeël, Hilleshagerweg 32 te Mechelen, een bijeenkomst voor haar inwoners. Het doel van de bijeenkomst is om samen het gesprek te voeren over mogelijke verbeterpunten. Zowel jongeren als ouderen in Mechelen worden van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Leefbaarheid

Mechelen is een bruisend dorp met een rijk verenigingsleven en een hoog voorzieningenniveau. Toch staat de leefbaarheid van Mechelen soms onder druk. Stichting Dorpsbinding Mechelen wil daarom samen met haar inwoners kijken naar mogelijkheden om de leefbaarheid waar nodig te verbeteren en waar mogelijk te behouden, voor zowel jong als oud.

Informatie

Stichting Dorpsbinding Mechelen is bereikbaar via onderstaande contactgegevens:
Website  www.dorpsbinding.nl
E-mail  info@dorpsbinding.nl
Facebook  www.facebook.com/dorpsbinding

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken