Breng op 21 maart uw stem uit!

Op woensdag 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen in Gulpen-Wittem. Op maar liefst 13 locaties kunt u uw stem uitbrengen. Het beste is om zelf te gaan stemmen. Lukt dat niet? Dan kunt u iemand machtigen om voor u te stemmen. Maar let op: vraagt iemand anders aan u of hij vóór u mag gaan stemmen? Dat mag niet!

Iemand machtigen om voor u te stemmen

Kunt u niet stemmen omdat u bijvoorbeeld ziek bent of op vakantie in het buitenland? Dan kunt u iemand machtigen om voor u te stemmen. Dit kan via uw eigen stempas die u via de post ontvangen hebt. Vul de achterzijde van deze stempas, samen met degene die u wilt machtigen, volledig in. De persoon die u machtigt, heeft ook een kopie van uw geldige identiteitsbewijs nodig. U mag zelf kiezen wie u machtigt. Diegene moet wel, net als u, binnen de gemeente Gulpen-Wittem wonen en kiesgerechtigd zijn. De gemachtigde mag uw stem alléén gelijktijdig met zijn eigen stem uitbrengen.

Let op!

Het initiatief om iemand voor u te laten stemmen moet strikt van uzelf uit gaan. Een ander mag u niet vragen of hij voor u mag stemmen, dat is zelfs bij de wet verboden. Ook is het verboden te betalen voor uw stem, of u op een andere manier te verplichten om uw stem door een ander te laten uitbrengen. U bent dan ook zelf strafbaar.

Art. Z8 van de kieswet
Degene die stelselmatig personen aanspreekt of anderszins persoonlijk benadert ten einde hen te bewegen het formulier op hun stempas, bestemd voor het stemmen bij volmacht, te ondertekenen en deze pas af te geven, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste een maand of geldboete van de derde categorie.

Heeft iemand u om uw stempas gevraagd? Meld het!

Bent u persoonlijk benaderd door iemand in de gemeente met de vraag of hij vóór u uw stem mocht uitbrengen? Dan kunt u hiervan rechtstreeks aangifte doen bij de politie. Ook als dit enkele dagen geleden is gebeurd. U maakt daarvoor een afspraak op het politiebureau in Valkenburg of Vaals. Ook kunt u vragen of de politie naar u toe komt. (0900-8844). U kunt dit ook kenbaar maken bij de gemeente. U stuurt dan een e-mail naar info@gulpen-wittem.nl met uw contactgegevens. Gebruik als onderwerp ‘Stemmen in Gulpen-Wittem’. U helpt hiermee de gemeente met het bestrijden van het onrechtmatig uitbrengen van stemmen.

Uitslagen

De voorlopige verkiezingsuitslagen worden op woensdag 21 maart 2018 vanaf 21.00 uur bekendgemaakt in het Sophianum in Gulpen. U bent van harte welkom om aanwezig te zijn bij deze verkiezingsavond. Kijk hier voor meer informatie over de verkiezingen

We zijn samen verantwoordelijk voor een eerlijk en correct verloop van de gemeenteraadsverkiezingen. Wees zuinig op uw stem en kom op 21 maart ’t liefst persoonlijk uw stem uitbrengen op één van de 13 stemlocaties in Gulpen-Wittem.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken