Opknapbeurt wachtruimte busstation Gulpen

De wachtruimte bij het busstation in Gulpen krijgt de komende maanden een degelijke opknapbeurt. De wanden en het plafond worden opgeknapt en de deur krijgt een aanpassing. Ook wordt de afscheiding met het kantoordeel van de busvervoerder geïsoleerd, zodat de mensen die daar werken minder geluidsoverlast ondervinden. Piet Franssen: “De controle door de gemeentelijke handhavers op het gebruik van de ruimte blijft onverkort, net als de dagelijkse poetsbeurt door Balanz. Verder hopen we, dat gebruikers van de wachtruimte de ruimte benutten waarvoor die bedoeld is: Wachten op de bus”.

Wachtruimte

De wachtruimte bij het busstation is regelmatig doelwit van bekladding, vernieling en onnodige bevuiling. Bij de bouw van de wachtruimte was het de bedoeling dat het tevens als informatie-loket zou dienen. Vanuit dit loket zou dan gelijktijdig toezicht op de ruimte en het gebruik daarvan plaatsvinden. Nadat de wachtruimte een tijdje in gebruik was, bleek dat het informatie-loket geen toegevoegde waarde had. Er werd door reizigers weinig gebruik van gemaakt en de continuïteit in de personele bezetting bleek moeilijker dan verondersteld.

Nieuwe vervoerder

Bij de wisseling van de busvervoerder, enige tijd geleden, bleek dat deze geen rol voor zichzelf zag weggelegd met betrekking tot de wachtruimte en het openbare toilet. Vanaf dat moment zijn de ruimten nog nadrukkelijker onder verantwoording van de gemeente komen te liggen.
“Het is heel jammer te moeten constateren dat mensen in de wachtruimte vernielingen aanrichten, deze onnodig bevuilen en gebruiken voor zaken waar ze niet voor bedoeld is. Het kost de gemeente steeds weer personele inzet en geld om de ruimte beschikbaar te maken en te houden voor de reiziger”, aldus verantwoordelijk wethouder accommodaties Piet Franssen.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken