Parkeeronderzoek Mechelen

Nadat de gemeenteraad van Gulpen-Wittem eind 2017 het nieuwe parkeerbeleid voor de kern van Gulpen unaniem heeft vastgesteld gaat de gemeente in 2018 op dezelfde wijze de parkeerproblematiek in de dorpskern Mechelen onderzoeken en aanpakken. Bureau Royal HaskoningDHV gaat in opdracht van de gemeente met diverse belanghebbenden in overleg om te onderzoeken welke knelpunten er bestaan en welke oplossingsrichtingen daarvoor denkbaar zijn. Net als bij het parkeerbeleid in de kern van Gulpen krijgen alle inwoners van Mechelen de mogelijkheid hierover mee te denken. Zij ontvangen een verzoek om een enquête in te vullen en deel te nemen aan een informatieavond. Hierover worden ze door middel van een bewonersbrief geïnformeerd. Het onderzoek wordt in maart opgestart en na het zomerreces aan de gemeenteraad ter vaststelling aangeboden.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken