Start reconstructie Hoofdstraat-Eperweg Mechelen

In aansluiting op de aanleg van vrijliggende fietspaden richting Epen, start op 30 april 2018 de reconstructie van de Hoofdstraat-Eperweg (van Overgeul tot kom Mechelen). Het ontwerp voorziet in het vergroten van de verkeersveiligheid voor de kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals fietsers en voetgangers.
Zo wordt de snelheid gedrukt door:
• het toepassen van trottoirbanden,
• de aanleg van rode fietsstroken op de rijbaan,
• de aanleg van een overrijdbare middengeleider ter hoogte van Overgeul en
• het realiseren van een duidelijke komingang.
Verder wordt de toegankelijkheid van de bushaltes verbeterd door de aanleg van verhoogde banden en de veiligheid van voetgangers door de aanleg van verhoogde trottoirs op plaatsen waar nu geen trottoir aanwezig is.

Werkzaamheden

Wegenbouw Gebroeders Kurvers voert de civiele werkzaamheden uit. Deze nemen ongeveer  12 weken in beslag en worden gefaseerd uitgevoerd. De complete rijbaan wordt als één laatste fase aangepakt. Tevens wordt er een hoofdomleiding geplaatst. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wordt een tijdelijke verkeersinstallatie geplaatst. Hierdoor kan doorgaand /  plaatselijk verkeer (ook openbaar vervoer) van de weg gebruik blijven maken en blijft de bereikbaarheid gegarandeerd. Bij de werkzaamheden aan de rijweg (frezen en asfalteren) vindt een volledige wegafsluiting plaats. Dit zal enkele dagen in beslag nemen. Bewoners worden hierover tijdig geïnformeerd.

Bereikbaarheid

Bereikbaarheid, toegankelijkheid en maatwerkafspraken kunnen met de uitvoerder van Kurvers en/of de gemeentelijk toezichthouder gemaakt worden. De aannemer zal voor de start van de werkzaamheden een bewonersbrief bezorgen, waarin de contactpersonen staan die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering. 

Vragen en informatie

Nadere projectinformatie zal t.z.t. op de website worden geplaatst.
Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met de heer P. Moonen, via telefoonnummer 14043 of per e-mail: info@gulpen-wittem.nl

De reconstructie van de Hoofdstraat-Eperweg wordt mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de Provincie Limburg.
 

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken