Jaarlijkse subsidie verenigingsleven

Verenigingen die jaarlijks subsidie ontvangen van de gemeente Gulpen-Wittem dienen deze subsidie in 2018 eenmalig opnieuw aan te vragen. De aanvraag moet voor 1 juni binnen zijn. Na toekenning wordt de subsidie vervolgens voor 4 jaar (2018-2021) vastgesteld. De formulieren voor deze Basissubsidie (voorheen Waarderingssubsidie) vindt u hier. 

Belangrijk!

• Aanvragen moeten digitaal ingediend worden via info@gulpen-wittem.nl;
• Zorg dat de actuele gegevens van bestuursleden bekend zijn bij de KvK;
• Zorg dat de aanvraag ondertekend is.

Vragen?

Neem dan contact op met Linda Frints via linda.frints@gulpen-wittem.nl.
 

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken