Werkzaamheden Enexis en WML

In de Dorpsstraat, Kiewegracht, Groeneweg en Looiersstraat in Gulpen en de Dionisiusstraat in Nijswiller vinden werkzaamheden door Enexis en WML plaats. U kunt hier mogelijk overlast van ervaren, maar er wordt alles aangedaan om dit zoveel als mogelijk te beperken. Wij houden u graag over de ontwikkeling van de werkzaamheden zo goed als mogelijk op de hoogte.

Groeneweg Gulpen

In week 18 (de voorbereidende werkzaamheden zijn reeds gestart) gaat Enexis het LD-net aan de Groeneweg in Gulpen-Wittem wijzigen. Voor deze werkzaamheden vinden in de Kiewegracht en Groeneweg graafwerkzaamheden plaats. Voor de werkzaamheden aan de Kiewegracht wordt een rijbaan plaatselijk afgesloten en het verkeer middels verkeersregelaars geregeld.
De werkzaamheden duren ongeveer 3 weken en vinden voor het merendeel in het trottoir plaats. Een en ander wordt nog afgestemd met Enexis.

Tekening Kiewegracht Gulpen (PDF, 2.4 MB)

Dorpsstraat Gulpen

Ter voorbereiding van toekomstige civiel technische werkzaamheden worden in de Dorpsstraat te Gulpen vanaf maandag 14 mei a.s. werkzaamheden uitgevoerd door Enexis en WML. De werkzaamheden vinden voor het merendeel in het trottoir plaats. De ligging van de leiding komt aan de oneven zijde van de straat. Binnen 2 weken wordt er gestart met de werkzaamheden. Deze duren ongeveer 3 weken, waarbij een dag de doorgang afgesloten is en er een omleiding wordt ingesteld. Aanvullende informatie als aanvang en duur van de werkzaamheden wordt nog bekendgemaakt.

Tekening afsluiting Dorpsstraat Gulpen (PDF, 4.4 MB)
Werkzaamheden Dorpsstraat Gulpen (PDF, 3.5 MB)

Looierstraat Gulpen

De voorbereidende werkzaamheden in de Looiersstraat in Gulpen zijn in volle gang. Afgelopen week zijn de wijzigingen aan de hoofdleidingen in de Looiersstraat afgerond. Vanaf week 18 worden de dienstleidingen overgenomen.

Dionisiusstraat Nijswiller

WML gaat in voorbereiding op de reconstructiewerkzaamheden in week 18, vanaf 30 april, de waterleiding vervangen in de Dionisiusstraat in Nijswiller. Deze werkzaamheden gaan ongeveer 25 werkdagen duren (ongeveer 3 weken).

Informatie

Bewoners grenzend aan de zone Groeneweg en Dorpsstraat ontvangen een bewonersbrief van Enexis. De bewoners en ondernemers van de Looierstraat ontvangen (mochten zij deze nog niet hebben ontvangen) een brief van Enexis voor de inpandige wijziging. Bewoners van de Dionisiusstraat Nijswiller ontvangen een brief van WML.
Meer informatie kijk op www.gulpen-wittem / Nieuws / Werkzaamheden Enexis en WML

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken