Sloop pand Grachtstraat 4 Eys

Vanaf 21 mei start DIRIX Sloopwerken BV uit Elsloo met de sloop van het pand Grachtstraat 4 te Eys. Naar verwachting nemen de werkzaamheden  4 tot 5 weken in beslag. Direct omwonenden worden over de sloopwerkzaamheden middels een brief nader geïnformeerd.  Ook zullen enkele direct aangrenzende panden worden bezocht voor een bouwkundige vooropname door Sigmun Expertise.

In maart 2017 besloot de gemeenteraad om het pand Grachtstraat 4 te Eys aan te kopen en dit vervolgens te laten slopen. De notariële akte is op 8 mei 2017 gepasseerd. Vervolgens zijn  voorbereidingen gestart om te komen tot sloop (opmaak sloopbestek en het uitvoeren van de noodzakelijke onderzoeken).
 

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken