Besluitvorming bestemmingsplan voor Agro Leisure Park te Nijswiller uitgesteld

De gemeenteraad van Gulpen-Wittem heeft in haar vergadering van 31 mei 2018 een motie aangenomen om de behandeling van het raadsvoorstel met betrekking tot de bestemmingsplanwijziging ALP uit te stellen tot de raadsvergadering van oktober 2018.
Om op de locatie van het voormalige Sophianum te Nijswiller een Agro Leisure Park (ALP) te ontwikkelen heeft in de periode 1 maart 2018 t/m 11 april 2018 het ontwerpbestemmingsplan “D'n Hoaf Nijswiller” ter inzage gelegen. In deze periode heeft de gemeenteraad 33 zienswijzen met betrekking tot het plan ontvangen. De behandeling van het plan in de gemeenteraad was gepland voor de raadsvergadering van 28 juni 2018.

Motie uitstellen besluitvorming

De nieuwe coalitie van PRO Gulpen-Wittem en fractie Balans had de motie ingediend onder andere vanuit de overweging dat de ingediende bezwaren zorgvuldig beoordeeld moeten worden. Tevens bestaat de behoefte om nadere informatie in te winnen en om met bezwaarmakers in gesprek te gaan. Omdat het inwinnen van informatie tijd kost is derhalve besluitvorming in juni of juli op basis van onvolledige informatie te vroeg.

Meer informatie

Meer informatie over de ingediende motie en de raadsplanning kunt u terugvinden op onze website.
 

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken