Herinrichting kom Mechelen Fase 2

In opdracht van de gemeente Gulpen-Wittem worden momenteel werkzaamheden uitgevoerd aan de ‘Herinrichting kom Mechelen fase 2’. Tot nu toe liggen de werkzaamheden op schema en is het einde in zicht. Momenteel worden de nieuwe trottoirbanden en trottoirs aangebracht. Daarna volgt het daadwerkelijke weggedeelte, de rijbaan. Om de rijbaan aan te pakken is het nodig om de rijweg voor het verkeer helemaal af te sluiten tussen 06.00 uur en ca. 18.00 uur. Dit betekent een volledige wegafsluiting vanaf de brug over de Geul (nabij de zijweg naar Overgeul) tot en met de komgrens bij restaurant de Geulhof. Het doorgaande verkeer wordt dan omgeleid. Het verkeer van en naar Overgeul wordt via de achterliggende “veldweg” omgeleid. Gedurende de werkzaamheden worden verkeersregelaars ingezet. Weersomstandigheden (neerslag en/of warmte) kunnen invloed hebben op de uitvoeringsduur. De bewoners ontvangen deze week een bewonersbrief.

Wat gaan we wanneer en hoe uitvoeren?

  • Dinsdag 17 juli Uitvoering van freeswerkzaamheden met aansluitend asfalt werkzaamheden. Dit om de slechte plekken en hoogteverschillen uit de weg te halen. Bij de kruising met de weg Overgeul wordt een overrijdbare middengeleider aangebracht.
  • Woensdag 18 juli aanbrengen nieuwe asfalttussenlaag en asfaltdeklaag.
  • Donderdag 19 juli aanbrengen van de markeringen (belijningen).
  • Donderdag 26 en vrijdag 27 juli brengt de firma Possehl als onderaannemer van Kurvers de rode fietspadcoating aan. Voor deze werkzaamheden is het niet nodig om de weg af te sluiten. Er worden wel plaatselijke afzettingen geplaatst en/of verkeersregelaars ingezet. Inritten zijn hierdoor tijdelijk niet bereikbaar.

Bereikbaarheid

De werkzaamheden zullen hinder met zich meebrengen. Wij proberen dat zoveel als mogelijk te minimaliseren. Maar om de werkzaamheden technisch en veilig te kunnen uitvoeren is het nodig om de weg af te sluiten voor verkeer. Gedurende de uitvoering zijn de woningen en/of inritten per voertuig niet bereikbaar. De woningen zijn dan wel te voet bereikbaar over het trottoir.
Graag willen wij de bewoners vragen hier rekening mee te houden en het voertuig in een aangrenzende straat of parkeergelegenheid te parkeren. Mocht u wegens een verhuizing, levering e.d. toch gedurende de uitvoeringsperiode toegang tot uw inrit nodig hebben, neem dan tijdig contact op met onze uitvoerder ter plaatse.
Hulpdiensten zijn ingelicht en hebben ten alle tijden toegang tot het werkgebied.

Afvalverwerking

Gedurende de werkzaamheden blijft het ophaalschema van het huisvuil ongewijzigd. De aannemer verzorgt het transport van de huisvuilcontainers tussen de centrale verzamelplek en uw inrit. Wel willen wij u vragen om de huisvuilcontainers op de dag van de lediging, vóór 7.30 uur op uw inrit te plaatsen.

Openbaar vervoer

Arriva is geïnformeerd over de wegafsluiting en zal de route van de buslijn 57 aanpassen. Het is helaas niet mogelijk om de bus doorgang te verlenen over de Hoofdstraat-Eperweg. Wel wordt er een pendelbusje ingezet. Dit pendelbusje rijdt elk uur. Onderstaand de omleidingsroute van Arriva die ingaat op dinsdag 17 juli begin dienst t/m donderdag 19 juli 12.00 uur. De vervallen haltes (Slenaken, Beutenaken t/m Gulpen) worden tijdig afgeplakt door Arriva. Kijk voor meer informatie op www.arriva.nl of download de App van Arriva.

Meer informatie

Voor vragen, klachten of meldingen van hinder kunt u contact opnemen met onze uitvoerder Peter Suppers (0621522462) of met de toezichthouder van de gemeente Gulpen-Wittem Raymond Coenen (0637604772) op werkdagen tijdens kantooruren van 9.00 uur tot 17.00 uur. Voor informatie en vragen m.b.t. het openbare vervoer verwijzen wij u naar de website van Arriva, www.arriva.nl.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken