Werkzaamheden riolering Looierstraat Gulpen

Afgelopen juli heeft de aannemer Insituform in opdracht van de gemeente Gulpen-Wittem werkzaamheden uitgevoerd aan de riolering in de Looierstraat. In het riool is een kunststof bekleding (kous) aangebracht, die de bestaande rioolbuis vervangt. Als het ware is er een nieuw riool ingebracht. Momenteel vinden ter plaatse in week 41 en 42 door Insituform nog enkele resterende werkzaamheden plaats.

Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren is de Looierstraat ter hoogte van de Dorpstraat en tussen de Looierstraat nummer 24 tot en met 34 (globaal tussen de Aldi en Zeeman) beperkt bereikbaar. Ter hoogte van de Zeeman en Aldi wordt het verkeer omgeleid via de naast de rijbaan gelegen parkeerstrook. Dit betekent dat in week 41 en 42 enkele dagen op deze parkeerstrook niet geparkeerd mag worden. Het verkeer kan enige hinder van deze werkzaamheden ondervinden.

De weekmarkt op donderdag 11 en 18 oktober 2018 ondervindt geen hinder van deze werkzaamheden en vindt regulier plaats.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken