Inspraakavond inrichting terreinen Timpaan en Toeristenkerk

Denk en praat mee op dinsdag 20 november, 19.30 – 21.00 uur

Er wordt in Gulpen op een aantal locaties flink getimmerd aan de weg. Dat doen we om de leefbaarheid in het dorp te verbeteren en aantrekkelijk te houden voor inwoners, ondernemers en toeristen. Voor nu en voor de toekomst. De plannen zijn in samenspraak met betrokkenen tot stand gekomen en vervolgens vastgelegd in het ‘Centrumplan Gulpen’.

Schetsontwerp

Binnenkort start de planvorming van het schetsontwerp voor de inrichting van het terrein van de Timpaan en het voorterrein van de Toeristenkerk. De gemeente vindt het belangrijk om de mening van inwoners, ondernemers en andere betrokken partijen mee te nemen in deze plannen. Wij willen daarom graag met u in gesprek over de inrichting van deze terreinen. We willen samen met u kijken naar wat er beter kan of anders moet.

Praktische informatie

Wat Bijeenkomst voor inwoners, ondernemers en andere belanghebbende partijen
Onderwerp Planvorming schetsontwerp inrichting terreinen Timpaan en Toeristenkerk
Locatie Raadzaal, gemeentehuis Gulpen (bereikbaar vanaf zijde Kiebeukel via loopbrug)
Datum/tijd Dinsdag 20 november 2018, 19.30 - 21.00 uur
Programma Toelichting door bureau Verbeek en de gemeente Gulpen-Wittem over het planproces, plangebied en uitgangspunten

Werkgroep

Wilt u graag méér betrokken zijn? Meld u dan aan voor de werkgroep! De werkgroep komt een aantal keer bijeen om gezamenlijk tot een schetsontwerp te komen. Aan het einde van de eerste bijeenkomst op 20 november kunt u zich aanmelden voor deelname. Dat geldt zowel voor inwoners en ondernemers als voor andere partijen. Het doel hiervan is om te komen tot een schetsontwerp waarin alle belanghebbenden zich kunnen vinden. Het schetsontwerp dat in samenspraak met de werkgroep wordt opgesteld, wordt tot slot gepresenteerd aan geïnteresseerden in de vorm van een expositie. Hierover wordt u op een later moment geïnformeerd via onze gemeentelijke communicatiekanalen.

Wij streven ernaar om op 20 november zoveel mogelijk wensen en ideeën over deze terreinen te mogen ontvangen. Wij zien uit naar uw komst. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken