Tevreden Wmo cliënten in Gulpen-Wittem

Zoals ieder jaar hebben wij  ook dit jaar een cliënttevredenheidsonderzoek onder onze Wmo-cliënten uitgevoerd. In totaal hebben van de 450 cliënten 299 deelgenomen. De meeste cliënten zijn tevreden over de maatschappelijke ondersteuning door de gemeente en vinden dat ze zelf beter kunnen functioneren door die hulp. “Wij zijn erg blij met deze uitkomst en vinden het ook erg belangrijk dat onze inwoners zo lang als mogelijk thuis kunnen blijven wonen en leven. Goed luisteren naar wat  inwoners ons vertellen is van groot belang om ook datgene wat de inwoner daadwerkelijk nodig heeft te verstrekken”, aldus wethouder Marion van der Kleij.  

Tevredenheid, kwaliteit en effect

Ten opzichte van 2016 is de dienstverlening aan onze Wmo cliënten gestegen. Cliënten voelen zich serieus genomen en het is duidelijk waar ze moeten zijn met hun hulpvraag. Samen met het Wmo-team wordt gezocht naar oplossingen en wordt men snel geholpen.
Doordat de kwaliteit van de ondersteuning beter wordt afgestemd op de hulpvraag kan men zich beter redden en krijgt men een betere kwaliteit van leven.

Informele ondersteuning

Naast de ondersteuning van het Wmo-team geven cliënten, die gebruik maken van de informele hulp, aan, dat ze zeer tevreden zijn. Zo ontvangen een aantal cliënten ondersteuning via ‘de hoeskamer’, boodschappendienst en klussendienst. Daarnaast regelen een aantal cliënten zelf deze ondersteuning of schakelen daarvoor het netwerk, met name familie in. Ook MEE, Steunpunt Mantelzorg Zuid, de vrijwilligerscentrale, Trajekt en de ouderenadviseur ondersteunen een aantal inwoners. En daar waar nodig regelt het Wmo-team deze informele zorg.

Rol van de gemeente

Een aantal cliënten geeft duidelijk aan geen behoefte te hebben aan ondersteuning van de gemeente voor het regelen van informele hulp. Zij vragen wel aan de gemeente om meer mee te denken in oplossingen hoe informele hulp makkelijker of mogelijk gemaakt kan worden.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

De bekendheid met de onafhankelijk cliëntondersteuner is toegenomen en inmiddels is bijna de helft van de cliënten hiervan op de hoogte. De onafhankelijke cliëntondersteuner kan zowel een familielid, medewerker Stichting MEE alsook iemand anders zijn. De gemeente blijft attenderen op de mogelijkheid voor iedere inwoner om gebruik te maken van de onafhankelijke cliëntondersteuner.

Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2017

Bent u geïnteresseerd in het rapport Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2017 (PDF, 1.3 MB)?


 

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken